(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TIN BUỒN: GVCC, GS.TS NGUYỄN VĂN THẮNG TỪ TRẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÙNG GIA ĐÌNH CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

GS.TS. NGUYỄN VĂN THẮNG

Sinh năm:1968 tại Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Nam Định)

Viện trưởng Viện phát triển Bền vững

Địa chỉ: Số 41 Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Nội

Tạ thế vào hồi: 09h50 ngày 20 tháng 9 năm 2022

(Tức ngày 25 tháng 08 năm Nhâm Dần)

Lễ viếng: vào hồi 09h15-10h15 ngày 23 tháng 09 năm 2022

Tại: Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Nội

Lễ truy điệu đưa tang: vào hồi 10h15 ngày 23 tháng 9 năm 2022

Hoả táng: tại Đài hoá thân Tây Phương Cực Lạc,  phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình

Viện Phát triển Bền vững cùng gia đình.

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!