(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ / 6550, 6551
Email: isd@neu.edu.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI