(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến s...
Xem thêm
Thông báo Nghỉ Tết Nguyên đán 2023.
Căn cứ công văn số 2299/KH-ĐHKTQD ngày 12/12/2022, về Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Phát triển bền vững Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán tới toàn thể vi...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Khải bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 16h00 ngày 05/01/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Khải, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài &#...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Thị Hoàng Mai bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 13h30 ngày 29/12/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Thị Hoàng Mai, chuyên ngành Kinh tế học (bằng tiếng Anh), với đề tài “Opt...
Xem thêm
E-PhD Seminar_15Dec2022
Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter? by Bussarawan (Puk) Teerawichitchainan Associate Professor and Graduate Studies Chair, Depart...
Xem thêm
Thông báo Về việc giao Quyền viện trưởng đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Phó viện trưởng Viện phát triển bền vững
Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-ĐHKTQD ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc giao Quyền Viện trưởng đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Phó viện trưởng Viện phát tri...
Xem thêm