(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Khải, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
Ngày 5/11/2023, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Khải, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh)...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Thị Hoàng Mai, chuyên ngành Kinh tế học (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
Chiều 29/12/2022, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Hoàng Mai, chuyên ngành Kinh tế học (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với đ...
Xem thêm
Đâu làm gì khác được
Những ngày cuối năm, tôi gặp anh Bảy, một nông dân trồng nhãn ở Hậu Giang, trong một chuyến khảo sát về nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin khí hậu. Trong khi những người khác đồng ý tham gia khảo sát v...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Thị Hoàng Mai bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 13h30 ngày 29/12/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Thị Hoàng Mai, chuyên ngành Kinh tế học (bằng tiếng Anh), với đề tài “Opt...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter?
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD, sáng ngày 15/12/2022 Viện phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa h...
Xem thêm
Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh
Chiều ngày 13/12/2022 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại...
Xem thêm