(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Góp ý đề xuất nghiên cứu của các NCS chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh
Chiều ngày 05/7/2024 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu và cho các nghiên cứu sinh khoá 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại họ...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Anh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
Chiều 30/6/2024, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Anh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) v...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Lê Thuỳ Dương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ)
Sáng 30/6/2024, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thuỳ Dương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với...
Xem thêm
Luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh (E-PhD)
1- Quản trị kinh doanh (E-PhD) STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ   1 Transmission of CSR practices and values in buyer-supplier relationships: A study of garment comp...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Lê Thuỳ Dương bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 9h00 tại Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thuỳ Dương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (E-PHD), với đề tài: Transmission of CSR practices and va...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Anh bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 17h30 ngày 30/06/2024 tại Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Vân Anh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (E-PHD), với đề tài: From uncertainty t...
Xem thêm