(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nguyễn Phương Anh – EPHD 2: Socioeconomic Status, Norms and Bribe-Giving Behaviors Among Citizens of Vietnam
Original Articles Socioeconomic Status, Norms and Bribe-Giving Behaviors Among Citizens of Vietnam Phuong Anh Nguyen & Quang Canh Le Pages 37-48 | Published online: 19 May 2021 International Journ...
Xem thêm
Phạm Thị Kim Thanh (EPHD-1): The Impact of Academic Aspect Quality on Student Disengagement in Higher Education
The Impact of Academic Aspect Quality on Student Disengagement in Higher Education Thanh Thi Kim Pham 1,* , Dung Tri Vu 1 and Viet-Hung Dinh 2,3 1 Marketing Faculty, National Economics University, Han...
Xem thêm
Chuong H. Pham | Thang V. Nguyen | Thang N. Bach | Canh Q. Le | Hung V. Nguyen: Collective sensemaking within institutions: Control of the COVID‐19 epidemic in Vietnam
SPECIAL ISSUE ARTICLE Collective sensemaking within institutions: Control of the COVID‐19 epidemic in Vietnam Chuong H. Pham | Thang V. Nguyen | Thang N. Bach | Canh Q. Le | Hung V. Nguyen National Ec...
Xem thêm
Khóa bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và Rà soát quyền con người cho doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng”
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Thực hành có trách nhiệm và Rà soát...
Xem thêm
Đỗ Thanh Long, EphD-1. Exclusive impacts of lifestyles on preference for interior public space of high-rise building apartment
Exclusive impacts of lifestyles on preference for interior public space of high-rise building apartment Hung Vu Nguyen, Long Thanh Do, Cuong Van Hoang, Phuong Thi Tung Nguyen International Journal of ...
Xem thêm
Đặng Trung Chính, EphD-5. Spatio-Temporal Dependence of Corruption in Vietnam
Spatio-Temporal Dependence of Corruption in Vietnam Published: 09 April 2022 Chinh Trung Dang & Canh Quang Le Applied Spatial Analysis and Policy (2022)   Abstract Corruption levels are clust...
Xem thêm