(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Kế hoạch 6 tháng cuối năm EPhD
KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM EPhD Công việc/Hoạt động Thời gian Người thực hiện Góp ý tên đề tài để ra quyết định Tuần 1, tháng 7 – NCS chưa có quyết định giao đề tài và người hướng dẫn – NCS...
Xem thêm
KẾT THÚC THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ BẰNG TIẾNG ANH HAI NGÀNH KINH TẾ HỌC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký quyết định số 1837/QĐ-ĐHKTQD về việc kết thúc thí điểm Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh (EPhD) hai ...
Xem thêm
Thư mời tham dự tọa đàm thường niên lần thứ tư của E-PhD (YES 2023)
Thư mời tham dự tọa đàm thường niên lần thứ tư của chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh E-PhD (YES 2023) Kính gửi: Các anh, chị đồng nghiệp và các bạn Trân trọng kính mời các anh, chị đồng nghiệp và c...
Xem thêm
Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo trình độ tiến sĩ
Chiều 07/02/2023, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế Qu...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter?
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD, sáng ngày 15/12/2022 Viện phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa h...
Xem thêm
Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh
Chiều ngày 13/12/2022 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại...
Xem thêm