(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo trình độ tiến sĩ
Chiều 07/02/2023, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế Qu...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter?
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD, sáng ngày 15/12/2022 Viện phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa h...
Xem thêm
Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh
Chiều ngày 13/12/2022 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại...
Xem thêm
E-PhD Seminar_15Dec2022
Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter? by Bussarawan (Puk) Teerawichitchainan Associate Professor and Graduate Studies Chair, Depart...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: General equilibrium impact evaluation of food top-up induced by households’renewable power self-supply in 141 regions
Chiều ngày 16/11/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm khoa học với tựa đề: “General equilibrium impact evaluation of food top-up induced by household...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: Yearly E-PhD Seminar – YES 2022 “Nghiên cứu phát triển bền vững: Một số vấn đề Kinh tế -xã hội và kinh doanh đương đại”
Ngày 28/10/2020, Ban chuyên môn Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng Tiếng Anh (E-PHD) và Viện Phát triển bền vững – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã tổ chức Tọa đàm khoa học thường niên “Y...
Xem thêm