(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm khoa học chia sẻ đề tài nghiên cứu kinh tế tiềm năng
Ngày 5/11/2021 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tổ chức tọa đàm khoa học thường niên Yearly E-PhD Seminar – YES 2021, thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bằng tiếng An...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: Yearly E-PhD Seminar – YES 2021 “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh bất định”
Ngày 05/10/2020, Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD) và Viện Phát triển bền vững – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã tổ chức Tọa đàm khoa học Yearly E-PhD Seminar – ...
Xem thêm