(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quản lý

Viện Phát triển bền vững tổ chức đào tạo Thạc sĩ Nghiên cứu Quản lý, thuộc nhóm ngành Quản trị Kinh doanh. Nội dung và các môn học trong chương trình này tương tự như chương trình MBA, nhưng theođịnh hướng nghiên cứu. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Việt và được tuyển sinh từ năm 2011.

I. Mục tiêu khoá học

Chương trình này nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng nghiên cứu quản lý, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời chương trình cũng giúp các nhà nghiên cứu và tư vấn tiến hành các dự án nghiên cứu có chất lượng. So với chương trình MBA truyền thống, chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý chú trọng cung cấp nền tảng lý thuyết cao hơn để giúp học viên có thể thực hiện những nghiên cứu có chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý chuyên sâu. Đây là chương trình phù hợp nhất với các giảng viên đại học, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ chương trình thuộc các tổ chức phi chính phủ hoặc dự án tài trợ, và các nhân viên nghiên cứu marketing, tổ chức và nhân lực, và các nhà tư vấn quản lý.

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc học Nghiên cứu sinh Tiến sỹ sau này và có thể công tác tốt tại các vị trí công việc và cơ quan, tổ chức sau:

– Giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng; Các công ty tư vấn;
– Cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh;
– Cán bộ quản lý cấp cao, marketing, tổ chức và nhân sự, quan hệ quốc tế;
– Cán bộ chương trình ở các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ, các dự án nâng cao năng lực;
– Cán bộ thuộc các vị trí quản lý ở các tổ chức, doanh nghiệp.

II. Đối tượng dự tuyển Thạc sĩ Nghiên cứu Quản lý gồm:

Sinh viên đã tốt nghiệp đại học và cán bộ đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu vào học các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

III. Thời gian tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng

– Thời gian tuyển sinh và đào tạo được tiến hành theo kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. (Xem tại Website: gsneu.edu.vn)
– Sau khi bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ, học viên sẽ được cấp Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp và bảng điểm sẽ ghi rõ chuyên ngành Nghiên cứu Quản lý

IV. Chương trình đào tạo (Phần tự chọn và chuyên ngành)
1. Học phần tự chọn
– Hành vi tổ chức
– Lý thuyết tổ chức
– Khởi sự doanh nghiệp và khuynh hướng doanh nhân
– Chiến lược kinh doanh trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

2. Kiến thức chuyên ngành
– Phương pháp nghiên cứu định lượng trong quản lý
– Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý
– Thống kê toán nâng cao (dành cho nghiên cứu quản lý)
– Các chuyên đề về Nghiên cứu trong quản lý

V. Giảng viên
Giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong quản lý và được đào tạo bài bản ở nước ngoài.

VI. Liên hệ để biết thêm chi tiết:

Văn phòng Viện Phát triển bền vững
Phòng 1501, 1505 Nhà 14, Đại học Kinh tế Quốc dân
Điện thoại: 0243. 6280280/ Máy lẻ: 6550, 6551;
Email: isd@neu.edu.vn
Website: www.isd.edu.vn