(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Giới thiệu về bộ tài liệu Về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Bộ Tài liệu về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm, là sản phẩm hợp tác giữa Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đã được hoà...
Xem thêm
Khóa bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và Rà soát quyền con người cho doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng”
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Thực hành có trách nhiệm và Rà soát...
Xem thêm