(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Toạ đàm khoa học: “Unified Bootstrap Meta-Frontier DEA: Comparative Efficiency Analysis across Ownership Types in Vietnam’s Manufacturing Sector”
Chiều ngày 17/07/2024 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Đào tạo Tiến sỹ bằng Tiếng Anh (E-PhD) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Unified Bootstrap Meta-Frontier DEA: Comparative Effi...
Xem thêm
PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng vừa được bổ nhiệm thành viên Ban biên tập của Tạp chí Singapore Economic Review. 
Viện Phát triển Bền vững rất vui mừng chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp, cựu NCS và NCS của Chương trình EphD và chúc mừng: PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng vừa được bổ nhiệm thành viên Ban biên tập của Tạp chí...
Xem thêm
PGS.TS. Lê Quang Cảnh đã được mời làm Guest Editor cho Special Issue của tạp chí Pacific Accounting Review
Viện Phát triển Bền vững rất vui mừng chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp, cựu NCS và NCS của Chương trình EphD và chúc mừng: PGS.TS. Lê Quang Cảnh đã được mời làm Guest Editor cho Special Issue của tạp ...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Mai, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
Chiều 12/7/2024, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Mai, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh...
Xem thêm
GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai được bổ nhiệm làm thành viên Ban biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Bản tiếng Anh, Scopus – Q1).
GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai được bổ nhiệm làm thành viên Ban biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á -The Journal of Asian Business and Economic Studies(Bản tiếng Anh, Scopus R...
Xem thêm
Lễ công bố Nghị quyết thành lập Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ, Quyết định thành lập các khoa thuộc Trường Công nghệ, Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý
Sáng ngày 10/7/2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ, Quyết định thành lập các Khoa thuộc...
Xem thêm