(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
Sáng (06/01/2023), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2023. Quang cảnh Hội nghị Tham dự hội nghị có GS.TS Phạm Hồng Chương – Hi...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Khải, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
Ngày 5/11/2023, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Khải, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh)...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Thị Hoàng Mai, chuyên ngành Kinh tế học (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ
Chiều 29/12/2022, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Hoàng Mai, chuyên ngành Kinh tế học (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với đ...
Xem thêm
Đâu làm gì khác được
Những ngày cuối năm, tôi gặp anh Bảy, một nông dân trồng nhãn ở Hậu Giang, trong một chuyến khảo sát về nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin khí hậu. Trong khi những người khác đồng ý tham gia khảo sát v...
Xem thêm
Khoá bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và rà soát quyền con người cho Doanh nghiệp Nhật bản và chuỗi cung ứng”
Trong khuôn khổ Hợp tác giữa UNDP và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Viện Phát triển Bền vững chủ trì) về “Phát triển nội dung giảng dạy và nghiên cứu về quản trị tiên liệu và kinh doanh có trách nhi...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter?
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD, sáng ngày 15/12/2022 Viện phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa h...
Xem thêm