(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Góp ý đề xuất nghiên cứu của các NCS chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh

Chiều ngày 05/7/2024 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu và cho các nghiên cứu sinh khoá 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại học Kinh tế Quốc dân.   Quang cảnh buổi Góp ý

Tham dự buổi Góp ý đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh về phía Ban chuyên môn của chương trình có PGS.TS. Lê Quang Cảnh, GS. Nguyễn Thị Tuyết Mai và PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng – Viện Phát triển bền vững; PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng – Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế; và các Thầy Cô hướng dẫn dự kiến của NCS: TS. Lê Thị Thu Mai, TS. Lê Thuỳ Hương, TS. Nguyễn Hoàng Linh – Khoa Marketing; TS. Phạm Lan Hương – Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. Và sự tham gia của các bạn NCS khoá 5 tham gia trình bày.

Mở đầu buổi góp ý PGS.TS Bạch Ngọc Thắng chào mừng và cảm ơn các Thầy Cô và các NCS đang học chương trình tiến sĩ bằng Tiếng Anh tham dự buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh. Buổi trình bày đề xuất nghiên cứu này là bắt buộc đối với mỗi NCS nhằm phục vụ ra quyết định giao đề tài luận án tiến sĩ (LATS) và giáo viên hướng dẫn.

Sau đó PGS Thắng phổ biến lại thứ tự trình bày và quy định cụ thể dành cho các NCS. Mỗi NCS có tối đa 30 phút trình bày bằng slides những vấn đề và nội dung chính của đề xuất nghiên cứu, bao gồm (nhưng không giới hạn): vấn đề/khoảng trống nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu, tổng quan lý thuyết và thực nghiệm, giả thuyết nghiên cứu, số liệu, phương pháp nghiên cứu, điểm mới/đóng góp, và ý nghĩa của nghiên cứu, … Sau đó là phần hỏi đáp và góp ý của các thầy cô trong Ban chuyên môn và giáo viên hướng dẫn.

NCS. Nguyễn Minh Dương – EPHD 5 trình bày

NCS. Trần Thu Thuỷ – EPHD 5 trình bày

NCS. Phạm Thái Hà Anh – EPHD 5 trình bày

Các đề xuất nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến của các Thầy/ Cô trong ban chuyên môn. Đây là những đóng góp quan trọng cho quá trình hoàn thiện đề xuất nghiên cứu và ra quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn.

Một số hình ảnh của buổi góp ý:

Bài và ảnh: Viện PTBV