(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Giới thiệu về bộ tài liệu Về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Bộ Tài liệu về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm, là sản phẩm hợp tác giữa Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2024

Thực hành Kinh doanh có trách nhiệm có thể hiểu ngắn gọn là doanh nghiệp kinh doanh không gây ra tác động tiêu cực đối với con người và hành tinh. Chìa khóa của kinh doanh có trách nhiệm là đạt được sự cân bằng giữa: Lợi nhuận – Con người – Hành tinh. Hiện nay, khuôn khổ về thực hành kinh doanh có trách nhiệm đã và đang phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, và Việt Nam, không ngoại lệ, cũng là đối tượng của xu hướng lớn này. Bộ tài liệu tập huấn về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm là kết quả của hơn một năm hợp tác giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Phát triển Bền vững (NEU) trong phạm vi của dự án toàn cầu về Kinh doanh và quyền con người, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Sổ tay hướng dẫn tập huấn này là một phần trong Bộ tài liệu tập huấn về kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam. Sổ tay này hướng dẫn người dùng (tập huấn viên) CÁCH THỨC sử dụng Bộ tài liệu để tiến hành tập huấn. Tập huấn viên được khuyến nghị đọc kĩ lưỡng tài liệu này và tham khảo các phần tương ứng tại Hợp phần 2 – Slide thuyết trình – nếu cần thiết, trước khi xem các Hợp phần khác của Bộ tài liệu.

Hình ảnh: Bộ Tài liệu về “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm”

Bộ tài liệu tập huấn được đồng thiết kế và phát triển bởi nhóm nghiên cứu: bà Nguyễn Ngọc Hiên (Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) với kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn và nghiên cứu chuyên sâu về quản trị nhân lực, quan hệ lao động, lãnh đạo bền vững và rà soát quyền con người; ông Nguyễn Văn Huấn (Điều phối viên Kinh doanh và quyền con người, UNDP Việt Nam) với kinh nghiệm tư vấn và nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh và quyền con người; ông Yuji Shinohara (Chuyên gia Quản trị, UNDP Việt Nam) với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị và phát triển công nghiệp, kinh doanh và quyền con người; và ông Lê Quang Cánh (Phó giáo sư, giảng viên cao cấp, Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân) với kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn và nghiên cứu chuyên sâu về phát triển bền vững.

Bộ tài liệu tập huấn đã nhận được sự tư vấn và đóng góp từ bà Bùi Thu Hiền (Chuyên gia Chính sách và Pháp lý, UNDP Việt Nam), bà Phùng Thị Thu Hà (Điều phối dự án, UNDP), ông Tim MeLaughlin (Cô vấn hiệu suất xã hội).

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu xin tri ân cố GS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) vì những đóng góp to lớn của ông đối với hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và các nghiên cứu điển hình trong Bộ tài liệu tập huấn này.

Bộ tài liệu tập huấn bao gồm 08 hợp phần, cụ thể: (1) Tài liệu dành cho học viên: là những tài liệu in hoặc file mềm phát cho học viên nhằm giúp học viên tham khảo và ghi nhớ, bao gồm các tài liệu trong hợp phần 2, 3, 5, 6, 7 và 8. Trước khóa học, học viên sẽ nhận được Form đăng ký (trong hợp phần 5), Slide bài giảng (hợp phần 2) và UNGPs (trong hợp phần 7). Trong khóa học, học viên sẽ được phát slide bài giảng (hợp phần 2, bản in), bài tập nhóm (hợp phần 3) và Phiếu thực hành (hợp phần 6). Khảo sát đánh giá sau khóa học (hợp phần 5) nên được học viên hoàn thiện ngày sau kết thúc khóa tập huấn. Các tài liệu của hợp phần 7 và 8 sẽ được gửi đến học viên sau khóa học. (2) Tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên: toàn bộ các tài liệu trong Bộ tài liệu cung cấp hướng dẫn cụ thể giúp tập huấn viên hiểu cách sử dụng các công cụ và bài giảng khác nhau, đồng thời có phương pháp tập huấn hiệu quả, phù hợp. Tài liệu của hợp phần 7 và 8 giúp tập huấn viên thực hiện và bổ sung thêm những nội dung có liên quan đến bài giảng. Tập huấn viên sử dụng tài liệu theo hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn tập huấn này.

Bộ tài liệu bao gồm sách hướng dẫn, slide bài giảng, bài tập tình huống & lời giải, cùng với các tài liệu tham khảo chính bản tiếng Anh và tiếng Việt

Link download bản tiếng Anh/ tiếng Việt: https://www.undp.org/…/bo-tai-lieu-tap-huan-thuc-hanh…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!