(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Báo cáo tiến độ và Góp ý đề xuất nghiên cứu của các NCS chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh

Chiều ngày 15/3/2024, Ban chuyên môn Chương trình tiến sĩ bằng Tiếng Anh đã tổ chức buổi góp ý Đề xuất nghiên cứu cho NCS khoá 67 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quang cảnh buổi Góp ý

Tham dự buổi góp ý Đề xuất nghiên cứu cho NCS có các thành viên Ban chuyên môn của chương trình, bao gồm , và PGS.TS. Bạch Ngọc ThắngViện Phát triển bền vững, TS. Nguyễn Xuân Thắng-Viện Đào tạo Sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng – Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế; TS. Trần Huy Đức – Khoa Du lịch và Khách sạn. Buổi góp ý còn có sự tham gia của các NCS thầy, cô giáo hướng dẫn.

Mở đầu buổi góp ý, PGS.TS. Lê Quang Cảnh chào mừng, cảm ơn các thầy/côNCS tham dự buổi góp ý. Mục đích của buổi này nghe, nhận xét, góp ý cho Bản đề xuất nghiên cứu của NCS.

Mỗi NCS tối đa 20 phút trình bày đề xuất nghiên cứu, sau đó là 40 phút nghe nhận xét, góp ý, và trao đổi mở với các thành viên Ban chuyên môn và những người tham dự. 

NCS. Nguyễn Minh Hoà -EPHD7 trình bày đề xuất nghiên cứu

NCS. Vũ An Dân – EPHD7 trình bày đề xuất nghiên cứu

Các Đề xuất nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến của các thành viên Ban chuyên môn, thầy/cô và NCS. Đây là những đóng góp quan trọng cho quá trình hoàn thiện Đxuất nghiên cứu và ra quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn. Buổi trình bày này là bắt buộc đối với các NCS của chương trình, mỗi NCS có biên bản nhận xét riêng sau buổi trình bày để làm cơ sở cho việc ra quyết định chính thức giao tên đề tài và người hướng dẫn

Buổi báo cáo đã thành công tốt đẹp nhờ sự tham gia nhiệt tình của các thành viên Ban chuyên môn, thầy/cô tham gia giảng dạy, quản lý chương trình, người hướng dẫnsự tham gia đầy đủ của các NCS tham gia báo cáo và trình bày đợt này.

Một số hình ảnh của buổi góp ý:

Bài và ảnh: Viện PTBV