Khóa bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và Rà soát quyền con người cho doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng”
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Thực hành có trách nhiệm và Rà soát...
Xem thêm