(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

PGS.TS. Lê Quang Cảnh
Viện trưởng

Lê Quang Cảnh, Tiến sĩ

Phó Giáo sư Kinh tế học

 

Trình độ học vấn

Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kansas State, Hoa Kỳ, 2009

Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, 2001

Cử nhân Tài chính và Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1997

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển; Kinh tế học ứng dụng; Kinh tế học thể chế; và Kinh tế Giáo dục

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Lê Quang Cảnh là Phó Giáo sư Kinh tế học. Hiện ông đang làm việc tại Viện Phát triển Bền vững và Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân. Phó Giáo sư Cảnh có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và bậc đại học và sau đại học. Ông đang giảng dạy các môn học Phương pháp nghiên cứu, Dự báo kinh tế, Các lý thuyết đương đại học nghiên cứu kinh tế, và Kinh tế lượng vi mô. Phó Giáo sư cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế (UNDP, World Bank, ActionAid Vietnam, Oxfarm Anh, KICA, DFID, KOICA), các cơ quan nhà nước ở trung ương (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của Phó Giáo sư bao gồm Kinh tế ứng dụng, Nghiên cứu phát triển, Kinh tế học thể chế, và Kinh tế giáo dục. Các công trình nghiên cứu của ông đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chẳng hạn như Economics Letters, Journal of Business Ethics, Post-Communist Economies, Crime Laws and Social Change, Public Administration & Development, Journal of Southeast Asian Economies, và các tạo chí kinh tế hàng đầu ở trong nước.

 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

Le, Q. C., Nguyen, T. P. T., and Do, T. N. (2020). State Ownership, Quality of Sub-national Governance, and Total Factor Productivity of Firms in Vietnam, Post-Communist Economies, DOI:10.1080/14631377.2020.1793608 (SSCI)

Bach, N. T., Le, Q. C., and Nguyen, V. T. (2020). Rent sharing, investment and collective bargaining: Evidence from employee-level data in Vietnam, The Developing Economies, DOI: 10.1111/deve.12262 (SSCI)

Gillespie, J., Nguyen, V. T., Nguyen, V. H., and Le, Q. C. (2019). “Exploring a Public Interest Definition of Corruption: Public Private Partnerships in Socialist Asia”, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-018-04101-8 (SSCI)

Nguyen, V. T., Le, Q. C., Nguyen, V. H., Vu, C. (2018). Sense making of policy processes in the transition economy of Vietnam, Public Administration & Development, 38(4) 154-165, DOI 10.1002/pad.1839 (SSCI)

Nguyen, V.T., Ho, Đ. B., Le, Q. C., and Nguyen, V. H. (2016). Strategic and transactional costs of corruption: perspectives from Vietnamese firms, Crime Laws and Social Change, 65, pp. 351-374. DOI 10.1007/s10611-016-9609-7 (SSCI)

Le, Q. C. and Dong, L. (2008). “Double length regression tests for functional form and spatial error dependence”, Economics Letters, 101, pp. 253-257 (SSCI)

 

Giảng dạy

Phương pháp nghiên cứu; Dự báo kinh tế; Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu kinh tế; Kinh tế lượng vi mô.

 

Liên hệ

Phòng 1505-A1, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: canh@neu.edu.vn

(CV đính kèm CV_Lê Quang Cảnh)

Google scholar: Le Canh