(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên cao cấp

Trình độ học vấn

2003: Tiến sĩ Marketing, Đại học Quốc gia Singapore

1995: MBA, Đại học Boise State

1983: Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Hành vi người tiêu dùng, Macromarketing, Khởi nghiệp kinh doanh.

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai là Giáo sư tại Đại học Kinh tế Quốc dân, phụ trách giảng dạy các môn học Nguyên lý Marketing, Quản lý Marketing, Nghiên cứu Marketing và Thương hiệu cho chương trình đào tạo ở trong nước và quốc tế, ở cả bậc đại học và sau đại học. Bà cũng có kinh nghiệm giảng dạy các khóa học về phương pháp nghiên cứu cho các chương trình đào tạo tiến sĩ và các khóa đào tạo về Marketing và Quản lý cho các tổ chức trong nước và quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư là hành vi người tiêu dùng, macromarketing và khởi nghiệp kinh doanh. Các công trình nghiên cứu của Giáo sư đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, bao gồm Journal of International Marketing, Journal of Marketing Theory and Practice, Journal of Macromarketing, Journal of Business Venturing, Organizations and Markets in Emerging Economies, Young Consumers, Journal of Asia-Pacific Business, Journal of Public Policy & Marketing. Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, Giáo sư Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng tham gia dự án tư vấn cho các công ty/tổ chức trong nước và quốc tế, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới, UNIDO, Bộ Công thương, MARD, VNPT, và EVN, UNDP.

 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

Steinfield, L., Venugopal, S., Appau, S., Barrios, A., Dadzie, C., Gau, R., Holt, D, Nguyen, T.T. Mai, & Shultz, C. (2021), “Across Time, Across Space and Intersecting in Complex Ways: A Framework for Assessing Impacts of Environmental Disruptions on Nature-Dependent Prosumers,” Journal of Public Policy & Marketing, online 2021 (https://doi.org/10.1177/0743915620976563).

Nguyen, T.T. Mai, Nguyen, H. Linh, & Nguyen, V. Hung (2019), “Materialistic values and green apparel purchase intention among young Vietnamese consumers,” Young Consumers, 20 (4), 246-263.

Nguyen, T.T. Mai, Rahtz, D.R., & Shultz, C.J. (2014), “Tourism as Catalyst
for Quality of Life in Transitioning Subsistence Marketplaces: Perspectives from Ha Long, Vietnam,” Journal of Macromarketing, 34 (1), 28-44.

Nguyen, T.T. Mai & Smith, K. (2012), “The Impact of Status Orientations on Purchase Preference for Foreign Products in Vietnam, and Implications for Policy and Society,” Journal of Macromarketing, 32 (1), 47 – 55.

Tambyah, S.K., Nguyen, T.T. Mai, & Kwon, J. (2009), “Measuring Status Orientations: Scale Development and Validation in the Context of an Asian Transitional Economy,” Journal of Marketing Theory and Practice, 17 (2), 175-187.

Keh, H.T., Nguyen T.T. Mai, & Ng, H.P. (2007), “The Effects of Entrepreneurial Orientation and Marketing Information on the Performance of SMEs,” Journal of Business Venturing, 22 (4), 592-611.

Nguyen, T.T. Mai, Kwon, J., Lantz, G., & Loeb, S. (2003), “An Exploratory Investigation into Impulse Buying Behavior in a Transitional Economy: A Study of Urban Consumers in Vietnam,” Journal of International Marketing, 11 (2), 13-35.

 

Giảng dạy

Phương pháp nghiên cứu (đinh lượng và định tính), Kỹ năng viết (Chương trình tiến sĩ), Phương pháp nghiên cứu hành vi (chương trình cử nhân), Marketing (MBA & cử nhân).

 

Thông tin chi tiết

(Đường link to Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=fKbEnkhaY58C&hl=vi&oi=sra

Email: tuyetmaisdh@neu.edu.vn