(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD
Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho hai NCS Chương trình EPhD v...
Xem thêm
Sách chuyên khảo “Thể chế và phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do PGS. TS. Lê Quang Cảnh làm chủ biên
Những ngày cuối tháng 4, cuốn Sách chuyên khảo “Thể chế và phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do PGS. TS. Lê Quang Cảnh làm chủ biên đã được xuất bản tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân     ...
Xem thêm
Báo cáo tiến độ và Góp ý đề xuất nghiên cứu của các NCS chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh
Ngày 27/4/2023 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu và báo cáo tiến độ cho các nghiên cứu sinh khoá 3,4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1...
Xem thêm
Lãnh đạo Trường trao đổi và làm việc với Nhóm UNDP và phái đoàn từ Lào về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chương trình hành động quốc gia về Kinh doanh có trách nhiệm.
Sáng ngày 26/4/2023, PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu – Phó Hiệu trưởng đã có buổi trao đổi và làm việc với Nhóm UNDP và phái đoàn từ Lào về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chương trình hành động quốc gia về Ki...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: What is wrong with pay-for-performance initiatives? On the need for a broader and inclusive theoretical perspective
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD). Chiều ngày 30/03/2023, Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã tổ chức Tọa đàm kh...
Xem thêm
Khoá bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và rà soát quyền con người cho Doanh nghiệp Nhật bản và chuỗi cung ứng”
Tiếp nối chuỗi sự kiện hợp tác giữa Chương trình Phát triển liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển bền vững – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được hỗ trợ bởi Chính phủ Nhật...
Xem thêm