(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo Danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và danh mục tạp chí ISI/Scopus không được nhận hỗ trợ hoặc đầu tư của Trường
Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, NCS Căn cứ Thông báo số 1478/TB-ĐHKTQD ngày 16/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD về việc hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế năm 2022; Căn cứ vào kết luận Hội...
Xem thêm
Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD
Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho hai NCS Chương trình EPhD v...
Xem thêm
Báo cáo tiến độ và Góp ý đề xuất nghiên cứu của các NCS chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh
Ngày 27/4/2023 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu và báo cáo tiến độ cho các nghiên cứu sinh khoá 3,4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: What is wrong with pay-for-performance initiatives? On the need for a broader and inclusive theoretical perspective
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD). Chiều ngày 30/03/2023, Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã tổ chức Tọa đàm kh...
Xem thêm
Seminar: What is wrong with pay-for-performance initiatives? On the need for a broader and inclusive theoretical perspective
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   What is wrong with pay-for-performance initiatives? On the need for a broader and inclusive theoretical perspective by Ardeshir Sepehri Pro...
Xem thêm
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ BẰNG TIẾNG ANH
Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31 tháng 8 năm 2021, và Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng Tiếng Anh (EPhD)...
Xem thêm