(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm khoa học: Social Innovation in the field of Education Disadvantage Reduction: A study of the mechanisms leading to social change and social impact measurement
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), chiều ngày 24/5/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm...
Xem thêm
TS. Hoàng Phương Dung, EphD-2, đại diện cho 106 tân Tiến sĩ phát biểu tại Lễ Trao bằng Tân khoa Tiến sĩ và Khai giảng khóa NCS mới
Sáng ngày 23/4/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng khóa nghiên cứu sinh mới và Trao bằng Tiến sĩ cho 106 tân Tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2021....
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: VAT/GST Exemptions in ASEAN Countries: What Can The Others Learn From Singapore GST Model?
Tiếp nối các hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), chiều ngày 18/02/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: Steady State Growth of Vietnam Economy
Trong khuôn khổ Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), chiều ngày 21/01/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm khoa học trực tuyến với tựa đề: “S...
Xem thêm
Canditature Progress
 No. Progress Course  Journal Index Workplace I GRADUATED 1                               PhD candidate: Hoàng Phương Dung Su...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: “Anti-corruption: measurements and economic effects”
Chiều ngày 07/01/2022, Tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD) đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tựa đề: “Anti-corruption: measurements...
Xem thêm