(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Hoàng Phương Dung bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 16h30 ngày 28/05/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Phương Dung, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài “Factors inf...
Xem thêm
Virtual E-PhD Seminar at NEU: Silent but deadly: Political corruption and voluntary ESG disclosure in the United States
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Silent but deadly: Political corruption and voluntary ESG disclosure in the United States by   Khanh Hoang Lecturer School of Banking ...
Xem thêm
Thông báo số 4 về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo và đề nghị các đơn vị, viên chức, người lao động, người học trong trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:...
Xem thêm
E-PhD at NEU: Coming seminar on Wed. 28 April 2021
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Modest improvement in governance led to increased public trust and effective COVID-19 response: Evidence from 2020 PAPI Survey[1] &nbs...
Xem thêm