(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Seminar: Social Innovation in the field of Education Disadvantage Reduction: A study of the mechanisms leading to social change and social impact measurement
by Dinh Anh Tuan National Economics University tuandinh@neu.edu.vn   Postgraduate Research Student Higher Degree by Research Leading to Doctor of Philosophy (Business) Program University of Northampto...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Mai, EphD-2 bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 16h00 ngày 26/04/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Thu Mai, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài ̶...
Xem thêm
Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh”
Kính gửi các thầy/cô và nhà nghiên cứu, Kinh doanh có trách nhiệm và tôn trọng quyền con người là một chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Trách nhiệm tô...
Xem thêm
Seminar: VAT/GST Exemptions in ASEAN Countries: What Can The Others Learn From Singapore GST Model?
by Tran Anh Tu National Economics University Trananhtu.pf@gmail.com Nguyen Thi Kim Dung National Economics University Hoang Thi Chinh Thon National Economics University   Time and Venue Date: Friday, ...
Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 - Chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh...
Xem thêm
Seminar: Steady State Growth of Vietnam Economy
by Ly Dai Hung Vietnam Institute of Economics, Hanoi, Vietnam  Time and venue: Date: Friday, 21 January 2022 Time: 4.30PM – 5.30PM Venue (onsite): Room 15.01, Building A1, National Economics Universit...
Xem thêm