(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Mai, EphD-2 bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 16h00 ngày 26/04/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Thu Mai, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài ̶...
Xem thêm
Đặng Trung Chính, EphD-5. Spatio-Temporal Dependence of Corruption in Vietnam
Spatio-Temporal Dependence of Corruption in Vietnam Published: 09 April 2022 Chinh Trung Dang & Canh Quang Le Applied Spatial Analysis and Policy (2022)   Abstract Corruption levels are clust...
Xem thêm
Lê Thị Thu Mai, EphD-2. Happiness and pro-environmental consumption behaviors
Happiness and pro-environmental consumption behaviors Hung Vu Nguyen, Mai Thi Thu Le, Chuong Hong Pham, Susie S. Cox Journal of Economics and Development ISSN: 1859-0020 Open Access. Article publicati...
Xem thêm
Đỗ Thanh Long, EphD-1; Lê Thị Thu Mai, EphD-2. Encouraging pro-environmental consumption behaviour amongst Gen-Y consumers: right messages to different consumers?
Encouraging pro-environmental consumption behaviour amongst Gen-Y consumers: right messages to different consumers? Hung Vu Nguyen, Long Thanh Do, Mai Thi Thu Le Asia-Pacific Journal of Business Admin...
Xem thêm
Nguyễn Lan Ngọc, EphD-2. Motivations to share knowledge in professional service teams: the moderating role of project stage
Motivations to share knowledge in professional service teams: the moderating role of project stage Ngoc Lan Nguyen, Anh Thi Thuc Phan, Nga Thanh Doan  Team Performance Management  ISSN: 1352-7592 Arti...
Xem thêm
Trần Hồng Nhung, EphD-4. Obligation-based bribes in Vietnam: A view from the norm of reciprocity
Obligation-based bribes in Vietnam: A view from the norm of reciprocity Thang V. Nguyen, Minh H. Doan & Nhung H. Tran Crime, Law and Social Change (2022) Published: 30 January 2022 Abstract Studie...
Xem thêm