(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 - Chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: Steady State Growth of Vietnam Economy
Trong khuôn khổ Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), chiều ngày 21/01/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm khoa học trực tuyến với tựa đề: “S...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: “Anti-corruption: measurements and economic effects”
Chiều ngày 07/01/2022, Tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD) đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tựa đề: “Anti-corruption: measurements...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: Are co-opted boards socially responsible?
Chiều ngày 10/12/2021, Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tiêu đề: “Are co-opted boards socially responsible” Quang cảnh buổi ...
Xem thêm
Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (theo Thông tư 18/2021)
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc d...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học chia sẻ đề tài nghiên cứu kinh tế tiềm năng
Ngày 5/11/2021 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tổ chức tọa đàm khoa học thường niên Yearly E-PhD Seminar – YES 2021, thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bằng tiếng An...
Xem thêm