68 articles posted by spadmn

Lịch công tác tuần 42 năm 2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thà...
Lịch công tác tuần 41 năm 2021 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2021 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Th...
Lịch công tác tuần 40 năm 2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Th...
Lịch công tác tuần 39 năm 2021 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2021 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Lịch công tác tuần 38 năm 2021 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2021 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Thàn...
Lịch công tác tuần 37 năm 2021 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2021 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...