(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Toạ đàm “Publishing in academic journals”

Nằm trong khuôn khổ các seminar của chương trình đào tạo tiến sĩ, một buổi tọa đàm với chủ đề “Publishing in academic journals” sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 11/1/2024 tại Phòng hội thảo G Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với sự tham gia của:

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên tham dự

Link đăng ký dự Tọa đàm.

Thông tin chi tiết xin xem tại website https://sites.google.com/view/icafeneu2024/. Nếu cần thêm thông tin, Quý vị vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo qua email: icafeneu@gmail.com.

hoặc liên hệ

ThS. Hà Tuấn Anh, Viện Phát triển Bền vững

Tel: +84 24 36280280, ext: 6532

Email: icafeneu@gmail.com