(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Toạ đàm khoa học: The Persistent Health Effect of Defoliating Vietnam

Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD. Chiều ngày 14/07/2023, Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tựa đề: The Persistent Health Effect of Defoliating Vietnam”.

Tham gia buổi toạ đàm về phía khách mời: có diễn giả Nguyễn Đình Tuấn Vương – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Khoa Kinh tế Nông nghiệp và Ứng dụng, Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ. Về phía ban chuyên môn Chương trình EPhD có các thành viên của Ban Chuyên môn: GS.TS. Nguyễn Thị Tuyeet Mai, PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng – Viện PTBV và các nghiên cứu sinh của chương trình tiếng Anh và tiếng Việt, cùng các đại biểu có quan tâm tham dự.

PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng điều phối tọa đàm

Mở đầu buổi Toạ đàm PGS.TS Bạch Ngọc Thắng chào mừng và cảm ơn khách mời, các Thầy Cô và các NCS đang học chương trình tiến sĩ và những người có quan tâm đã tham dự buổi Toạ đàm. Và giới thiệu về diễn giả cũng như vấn đề sẽ được trao đổi tại toạ đàm.

Tiếp sau đó là phần trình bày của diễn giả Nguyễn Đình Tuấn Vương. Các nghiên cứu của ông tập trung vào tác động đến kinh tế của các vấn đề môi trường và di sản của các cuộc xung đột ở Việt Nam. Tại buổi toạ đàm này, Ông trình bày về nghiên cứu sự ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ của thuốc diệt cỏ ở Việt Nam.

NCS Nguyễn Đình Tuấn Vương chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm định lượng tác động của việc phơi nhiễm chất diệt cỏ đối với tỷ lệ khuyết tật ở Việt Nam bằng cách sử dụng ghi chép về các nhiệm vụ phun thuốc và dữ liệu điều tra dân số. Thách thức đối với dự án này là vấn đề nội sinh phát sinh từ mối tương quan không gian giữa việc tiếp xúc với Chiến tranh và biến số kết quả. Để giải quyết vấn đề này, tôi mô phỏng nhiệm vụ phun và sử dụng nó để loại bỏ yếu tố gây nhiễu. Kết quả cho thấy tỷ lệ khuyết tật ở các khu vực tiếp xúc cao hơn so với các khu vực không tiếp xúc.

Sau nội dung chia sẻ của diễn giả, các đại biểu, các nghiên cứu sinh đã tham gia phát biểu, thảo luận rất cởi mở.

PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng tặng quà cảm ơn NCS Nguyễn Đình Tuấn Vương

Kết thúc buổi toạ đàm, thay mặt chương trình Đào tạo Tiến sĩ bằng Tiếng Anh, PGS.TS Bạch Ngọc Thắng gửi lời cảm ơn tới diễn giả đã dành thời gian đến trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về nghiên cứu và công bố quốc tế của mình. Buổi toạ đàm đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho các NCS và đại biểu quan tâm.

Buổi tọa đàm khoa học này là hoạt động thường kỳ nằm trong chuỗi các buổi tọa đàm thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm qua. Mục tiêu của chuỗi tọa đàm là hướng đến các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên ngành khác trong khoa học xã hội. Chuỗi tọa đàm này là nền tảng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, kết nối và cộng tác nghiên cứu.

Bài và Ảnh: Viện phát triển bền vững