(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm khoa học: Steady State Growth of Vietnam Economy

Trong khuôn khổ Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), chiều ngày 21/01/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm khoa học trực tuyến với tựa đề: “Steady State Growth of Vietnam Economy”.

PGS.TS. Lê Quang Cảnh điều phối tọa đàm

Tốc độ tăng trưởng GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) ở trạng thái ổn định đóng vai trò trung tâm đối với sự phát triển kinh tế, bên cạnh đó, cùng với tốc độ gia tăng dân số sẽ quyết định GDP bình quân đầu người – một thước đo mức sống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở trạng thái ổn định là một tín hiệu để các bên tham gia (các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách …) điều chỉnh kế hoạch đầu tư của mình, do đó nó có ý nghĩa quan trọng đối với cả nghiên cứu học thuật và thảo luận chính sách.

Tham dự buổi tọa đàm trực tuyến, về phía diễn giả khách mời có TS. Lý Đại Hùng – nghiên cứu viên Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; về phía ban chuyên môn E-PHD có PGS.TS. Lê Quang Cảnh, TS. Bạch Ngọc Thắng, các nghiên cứu sinh của E-PHD và các đại biểu có quan tâm tham dự online.

TS. Lý Đại Hùng trình bày nghiên cứu

Tại buổi Tọa đàm, TS. Lý Đại Hùng chia sẻ kết quả nghiên cứu với phương pháp sử dụng mô hình tự hồi quy vectơ cấu trúc bayesian (BSVAR) nhằm ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế ở trạng thái ổn định của Việt Nam (mức cân bằng mà nền kinh tế hội tụ khi không có những cú sốc mới). Kết quả chỉ ra rằng, với việc phân tích chuỗi thời gian theo quý từ 2/2008 đến 4/2019, mức tăng trưởng ở trạng thái ổn định dựa trên thông tin tiền định Minnesota là 6,13%. Kết quả phân tích cũng đóng góp vào ba dòng nghiên cứu quan trọng, bao gồm tăng trưởng kinh tế, biến động kinh tế vĩ mô và dòng vốn quốc tế.

Đại biểu, NCS và khách mời thảo luận

Sau bài trình bày, tại Tọa đàm đã diễn ra cuộc thảo luận rất sôi nổi và cởi mở từ phía các khách mời, đại biểu và các nghiên cứu sinh E-PHD tham gia. Một số đại biểu và nghiên cứu sinh E-PHD cũng nêu những ý kiến chia sẻ và đặt câu hỏi với diễn giả liên quan đến mức độ tăng trưởng cũng như hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Tiếp nối các hoạt động đào tạo trong năm mới, đây là buổi tọa đàm khoa học thứ hai của năm 2022, nằm trong chuỗi các buổi tọa đàm của chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm qua. Mục tiêu của chuỗi tọa đàm là hướng đến các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên ngành khác trong khoa học xã hội. Chuỗi tọa đàm này là nền tảng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, kết nối và cộng tác nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm

 Bài và ảnh: Viện Phát triển bền vững.