(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh

Chiều ngày 13/12/2022 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quang cảnh toạ đàm

Tham dự tọa về phía Viện Đào tạo Sau đại học có TS. Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng ban Đào tạo; GS. Nguyễn Tuyết Mai; PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng – Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế; PGS.TS. Nguyễn Công Thành – Khoa Môi trường Đô thị và Biến đổi khí hậu,  TS. Lê Thị Thu Mai – Khoa Marketing. Về phía Viện Phát triển bền vững có PGS.TS. Lê Quang Cảnh và PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng.  Và sự tham gia của các bạn NCS các khá cùng 08 bạn NCS trình bày đợt này và các thầy, cô giáo hướng dẫn.

Mở đầu buổi góp ý PGS.TS Bạch Ngọc Thắng chào mừng và cảm ơn các Thầy Cô và các NCS đã và đang học chương trình tiến sĩ bằng Tiếng Anh tham dự buổi góp ý. Sau đó PGS Thắng phổ biến lại thứ tự trình bày và quy định cụ thể dành cho các NCS sẽ trình bình.

Tham gia tại buổi góp ý, mỗi bạn NCS có tổng cộng 30 phút, bao gồm 20 phút trình bày và 10 phút để trả lời các câu hỏi góp ý và trao đổi với các Thầy/Cô, trong đó tập trung vào câu hỏi nghiên cứu, điểm mới, mô hình nghiên cứu, phương pháp, dự kiến công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí nào…

Các NCS đã trình bày đề xuất nghiên cứu chi tiết, trong đó đã có dự kiến số liệu và phương pháp nghiên cứu cụ thể. Bên cạnh đó là kết quả công bố dự kiến và tiến độ của từng cá nhân.

Các đề xuất nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia khách mời và NCS. Đây là những đóng góp quan trọng cho quá trình hoàn thiện đề xuất nghiên cứu và ra quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn

Thay mặt Chương trình cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các Thầy Cô đang tham gia giảng dạy, quản lý chương trình, các thầy cô hướng dẫn, các bạn NCS đã và đang theo học chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh.

Một số hình ảnh của buổi góp ý