(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Toạ đàm khoa học: Donate to get along: Persuading Messages for Private Information Donation

Chiều 05/05/2024 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Đào tạo Tiến sỹ bằng Tiếng Anh (E-PhD) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Donate to get along: Persuading Messages for Private Information Donation

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham gia buổi toạ đàm về phía khách mời: TS. Mai Thanh Trang- McManus, Trường Kinh doanh Shannon, Đại học Cape Breton, Canada. Về phía ban chuyên môn Chương trình E-PHD có PGS.TS. Lê Quang Cảnh – Thường trực Ban Chuyên môn; các thành viên của Ban Chuyên môn: PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng – Viện PTBV và các nghiên cứu sinh của chương trình tiếng Anh và tiếng Việt, cùng các đại biểu có quan tâm tham dự.

Mở đầu buổi Toạ đàm PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng chào mừng và cảm ơn khách mời, các Thầy Cô và các NCS đang học chương trình tiến sĩ và những người có quan tâm đã tham dự buổi Toạ đàm. Và giới thiệu về diễn giả cũng như vấn đề sẽ được trao đổi tại toạ đàm.

Khách mời TS. Mai Thanh Trang chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu

Tại buổi toạ đàm, khách mời Trang Mai chia sẻ về nghiên cứu: Tiến sĩ Trang Mai-McManus là Trợ lý Giáo sư về Marketing tại Trường Kinh doanh Shannon, Đại học Cape Breton, Canada. Nghiên cứu của cô có ba hướng chính: (1) tập trung vào các quá trình tâm lý thúc đẩy nhận thức của người tiêu dùng về quyền riêng tư thông tin và các hành vi hậu quả (tức là áp dụng các biện pháp đối phó chống trộm danh tính trực tuyến, chia sẻ và quyên góp thông tin cá nhân cũng như tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội). (2) tập trung vào tác động của kích thước cơ thể của từng cá nhân đối với việc đưa ra suy luận về đặc điểm của người quan sát. (3)  tập trung vào ứng dụng công nghệ Thực tế ảo trong quảng cáo và truyền thông thảm họa. Trong bài nghiên cứu được chia sẻ, Thông tin riêng tư được thu thập từ các cá nhân là nguồn tài nguyên vô giá cho lợi ích chung. Tuy nhiên, tài liệu thiếu hiểu biết sâu sắc về cách thuyết phục người tiêu dùng quyên góp thông tin cá nhân của họ để cải thiện cuộc sống của người khác. Nghiên cứu này điều tra tác động của việc tiếp xúc với các lời kêu gọi quyên góp tập trung vào cộng đồng đối với khả năng thuyết phục và sẵn sàng quyên góp thông tin cá nhân của người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi ích chung cũng như vai trò của bối cảnh quyên góp đối với các mối quan hệ nhân quả đó. Bài viết này giải quyết những vấn đề liên quan này thông qua 3 nghiên cứu. Nghiên cứu 1 đã chứng minh ngôn ngữ chung được sử dụng thường xuyên hơn với cường độ cao hơn trong các thông điệp quyên góp thực tế. Nghiên cứu 2 đã chứng minh mối quan hệ nhân quả của thông điệp tập trung vào cộng đồng về khả năng thuyết phục được nhận thức của người tiêu dùng và sự sẵn sàng quyên góp thông tin cá nhân của họ vì lợi ích chung. Nghiên cứu 3 được dành riêng để kiểm tra tác động trung gian của thông tin suy nghiệm về mối quan hệ giữa thông điệp tập trung vào cộng đồng và khả năng thuyết phục được nhận thức cũng như sự sẵn lòng quyên góp thông tin cá nhân. Kết quả của nghiên cứu này sẽ có cả ý nghĩa về mặt lý thuyết như làm phong phú thêm tài liệu về quyên góp và nhận thức xã hội, cũng như ý nghĩa quản lý như đưa ra khuyến nghị cho các tổ chức thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng vì lợi ích công cộng.

Kết thúc buổi toạ đàm, thay mặt chương trình Đào tạo Tiến sĩ bằng Tiếng Anh, PGS.TS Lê Quang Cảnh gửi lời cảm ơn tới diễn giả đã dành thời gian đến trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về nghiên cứu. Buổi toạ đàm đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho các NCS và đại biểu quan tâm.

Buổi tọa đàm khoa học này là hoạt động thường kỳ nằm trong chuỗi các buổi tọa đàm thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm qua. Mục tiêu của chuỗi tọa đàm là hướng đến các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên ngành khác trong khoa học xã hội. Chuỗi tọa đàm này là nền tảng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, kết nối và cộng tác nghiên cứu.

Bài và Ảnh: Viện phát triển bền vững