(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm khoa học: “Anti-corruption: measurements and economic effects”

Chiều ngày 07/01/2022, Tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD) đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tựa đề: “Anti-corruption: measurements and economic effects”. Đây là buổi Tọa đàm khoa học đầu tiên được tổ chức trong năm mới 2022.

TS. Bạch Ngọc Thắng điều phối tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm trực tuyến, với vai trò là khách mời đồng thời là diễn giả có TS. Hoàng Khánh – giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang công tác tại New Zealand. Về phía ban chuyên môn E-PHD có TS. Bạch Ngọc Thắng, các nghiên cứu sinh của E-PHD và các đại biểu có quan tâm tham dự online.

TS. Hoàng Khánh trình bày nghiên cứu

Tại buổi Tọa đàm, TS. Hoàng Khánh thay mặt nhóm tác giả chia sẻ kết quả nghiên cứu về xây dựng chỉ số đo lường cường độ chống tham nhũng ở Việt Nam – một chỉ số hoàn toàn mới mẻ, hầu như không thể quan sát được và không có trong tài liệu trước đây. Theo đó, nghiên cứu sử dụng thư viện Python và dữ liệu tin bài từ ba tờ báo điện tử lớn của Việt Nam là VnExpress, Dantri và Nhandan lần lượt thuộc một tập đoàn tư nhân, một cơ quan chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả cho thấy Chỉ số đo lường này thể hiện rõ các nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam trước và trong chiến dịch chống tham nhũng. Đặc biệt, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chống tham nhũng nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc cải thiện chất lượng thể chế của quốc gia đồng thời cải thiện tính minh bạch tài chính của các doanh nghiệp sở hữu nhà nước.

Đại biểu, NCS và khách mời thảo luận

Tại buổi tọa đàm, các khách mời và các nghiên cứu sinh E-PHD đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia thảo luận rất sôi nổi. Nhiều đại biểu và nghiên cứu sinh E-PHD đã đặt các câu hỏi cũng như những chia sẻ liên quan rất thú vị với nhiều góc nhìn khác nhau từ việc lựa chọn nguồn thông tin thu thập tới hàm ý chính sách.

Đây là buổi tọa đàm khoa học đầu tiên của năm mới 2022, nằm trong chuỗi các buổi tọa đàm của chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm qua. Mục tiêu của chuỗi tọa đàm là hướng đến các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên ngành khác trong khoa học xã hội. Chuỗi tọa đàm này là nền tảng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, kết nối và cộng tác nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm

 Bài và ảnh: Viện Phát triển bền vững.