(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm “Già hóa dân số và chất lượng dân số ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó”

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Phát triển bền vững, Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Già hóa dân số và chất lượng dân số ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó”. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Tọa đàm.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Đây là Tọa đàm nằm trong khuôn khổ phục vụ nghiên cứu khoa học cấp Ban Đảng “Dự báo những thách thức lớn đang đặt ra đối với nước ta trong giai đoạn mới và đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết các vấn đề : Già hóa dân số và chát lượng dân số; biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trướng; biển Đông”, do PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm chủ nhiệm.

TS. Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tham luận
TS. Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tham luận

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn đã khẳng định: Vấn đề Già hóa dân số và chất lượng dân số luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và coi trọng. Đây là một trong những thách thức lớn đang đặt ra đối với nước ta trong giai đoạn mới. Đồng chí mong muốn các đại biểu đưa ra các thảo luận sâu về vấn đề giá hóa dân số và chất lượng dân số của nước ta, qua đó đưa vào văn hiện trình Đại hội XIII của Đảng.

TS Giang Thanh Long, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách công Việt Nam phát biểu tham luận

Đồng chí cũng cho biết, Tọa đàm “Già hóa dân số và chất lượng dân số ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó” mang tính chất chuyên sâu, rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phát biểu tham luận

Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học trình bày thẳng thắn, trực tiếp vào vấn đề.

PGS.TS Lưu Thế Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tham luận
GS.TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện KH Dân số – Gia đình – Trẻ em phát biểu tham luận

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề sau:
(1) Làm rõ đặc điểm, thực trạng và những vấn đề đặt ra về già hóa dân số và chất lượng dân số. Những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; những vấn đề đặt ra phải tiếp tục giải quyết trong quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về những vấn đề này thời gian qua.

PGS.TS Lưu Bích Ngọc, Chánh văn phòng Văn phòng hội quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực phát biểu tham luận

(2) Dự báo, phân tích các xu hướng, kịch bản, nhất là các thách thức già hóa dân số và chất lượng dân số và những tác động đến phát triển kinh tế của Việt Nam trong 5 năm tới và 10 năm tới.

PGS. TS Nguyễn Nam Phương, ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu tham luận
TS. Ngô Quỳnh An, Phó trưởng khoa kinh tế quản lý nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế quốc dân phát biểu tham luận

(3) Kiến nghị những nhận thức, quan điểm cần được bổ sung, đưa vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
(4) Đề xuất quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ giải quyết hiệu quả vấn đề già hóa dân số và chất lượng dân số trong 5 năm tới và 10 năm tới.

TS Trần Hoa Mai, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số, kế hoạch góa gia đinh phát biểu tham luận

Kết luận buổi Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn đã gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, những nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực môi trường, khí hậu, sinh thái đã có những trình bày, thảo luận rất sâu sắc, tâm huyết và cần thiết. Đồng chí Phó Trưởng Ban ghi nhận tất cả những góp ý tại buổi Tọa đàm để đưa vào báo của Ban Kinh tế Trung ương.

Quang cảnh tọa đàm

Phòng TT-TTTĐT,
Ban Kinh tế Trung ương