(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Kính gửi: Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên trong và ngoài trường

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam), Trường Đại học Victoria Wellington và Trường Đại học Lincoln (New Zealand) phối hợp với CPA Australia tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề nghiên cứu trong Kế toán và Kinh tế Tài chính hiện nay” (ICAFE-2024) vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội.

Mục tiêu của hội thảo là tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh và học viên từ các tổ chức trong nước và quốc tế để chia sẻ tri thức và ý tưởng nghiên cứu mới, cũng như thảo luận về sự phát triển của kế toán và kinh tế học tài chính. Ngoài ra, hội thảo cũng tạo cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh trong ngành gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu trong nước và quốc tế nhằm phát triển mạng lưới và cơ hội hợp tác nghiên cứu.

Diễn giả chính

Giáo sư Tom Smith, Giáo sư Tài chính, Đại học Macquarie, Australia.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Long, CPA (Australia), Ernst & Young Việt Nam.

Mốc thời gian quan trọng

Hạn nộp bài:                                                 ngày 30 tháng 9 năm 2023 (Kéo dài đến 30 tháng 10 năm 2023)

Thông báo kết quả xét duyệt:                       ngày 15 tháng 10 năm 2023

Hạn đăng ký:                                                ngày 15 tháng 12 năm 2023

Sự kiện hội thảo:                                         ngày 12 tháng 1 năm 2024

Giải thưởng: Giải bài viết tốt nhất.

Đăng ký: Không yêu cầu phí đăng ký tham gia hội thảo.

Chủ đề: Các bài viết thuộc mọi lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh tế học liên quan đến các nước phát triển và đang phát triển đều được hoan nghênh. Các chủ đề cụ thể bao gồm (nhưng không giới hạn): Các nền kinh tế và thị trường mới nổi; Bối cảnh chính trị/xã hội; Báo cáo tài chính; Kiểm toán và quản trị; Định giá tài sản; Ngân hàng; Tài chính hành vi; Cơ cấu vốn; Rủi ro phát tán trên thị trường tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Tái cơ cấu doanh nghiệp; Mô hình chấm điểm tín dụng; Niêm yết chéo; Chứng khoán phái sinh; Khởi nghiệp và tài trợ khởi nghiệp; Kế toán tài chính; Phân tích tài chính; Công nghệ tài chính; Ngân hàng đầu tư; IPO; M&A; Tài chính vĩ mô; Hiệu quả thị trường; Cấu trúc vi mô thị trường; Chính sách chi trả cổ tức; Quản lý danh mục đầu tư; Quyền chọn; Đo lường rủi ro; Hành vi giao dịch; Định giá; Kế toán quản trị và biến động.

Cơ hội xuất bản: Tất cả các bài viết được chấp nhận sẽ được xuất bản trong kỷ yếu hội thảo điện tử (có ISBN). Ban tổ chức hội thảo, với sự tham vấn của các biên tập viên khách mời của Tạp chí Pacific Accounting Review, sẽ mời tác giả của các bài viết được trình bày tại hội thảo gửi bài viết cho Tạp chí Pacific Accounting Review (SCOPUS) để xem xét khả năng xuất bản trên số đặc biệt của Tạp chí.

Tọa đàm: Một buổi tọa đàm với chủ đề “Các vấn đề trong xuất bản nghiên cứu khoa học” sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Đăng ký tham gia được thực hiện qua website của Hội thảo.

Nộp bài viết: Các tác giả gửi bài tham luận dưới dạng file MS Words, chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 qua website của hội thảo:

https://sites.google.com/view/icafeneu2024

Các bản thảo đã gửi sẽ được bình duyệt (peer-reviewed). Hội thảo không yêu cầu phí nộp bài. Các câu hỏi liên quan đến hội thảo xin được gửi đến icafeneu@gmail.com.

Thư mời chính thức theo file đính kèm: PKH Thu moi viet bai hoi thao ICAFE