(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2024

Kính thưa Quý Nhà khoa học,

Theo thông lệ hàng năm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024, đồng thời công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023 của Trường. Chủ đề của Hội thảo cũng như của ấn phẩm thường niên năm nay là “Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024: Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”.

– Thời gian: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2024

– Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

– Thành phần tham dự:

Dự kiến sẽ có khoảng 300 nhà khoa học đến từ các tổ chức quốc tế như: Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới, ADB…và các cơ quan trung ương, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước như: Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh; các chuyên gia kinh tế; đại diện các doanh nghiệp; các phóng viên báo chí…

Để hội thảo thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học viết bài theo các chủ đề của Hội thảo (Chi tiết trong file đính kèm)

 Thời gian nhận bài viết: Quý Nhà khoa học vui lòng gửi toàn văn bài viết chậm nhất vào ngày 3/3/2024 tới địa chỉ email: pqlkh@neu.edu.vn

– Thể thức trình bày: Theo mẫu gửi kèm

– Phản biện: Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN.

Kính mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của các nhà khoa học.

Trân trọng.

0. Mẫu gửi bài hội thảo KTVN 2024

Thư mời viết bài_HT Kinh tế Việt Nam

Nguồn: Phòng Khoa học, Trường ĐH KTQD