(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thư mời tham dự tọa đàm thường niên lần thứ tư của E-PhD (YES 2023)

Thư mời tham dự tọa đàm thường niên lần thứ tư của chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh E-PhD (YES 2023)

Kính gửi: Các anh, chị đồng nghiệp và các bạn

Trân trọng kính mời các anh, chị đồng nghiệp và các bạn tới dự Tọa đàm thường niên của Chương trình E-PhD (Yearly E-PhD Seminar – YES 2023) theo thời gian và địa điểm dưới đây:

  • Thời gian: 13h.30 – 17h.30, Thứ năm, 02/11/2023
  • Địa điểm (dự kiến): Phòng Hội thảo G, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

YES 2023 là tọa đàm thường niên lần thứ 4 của Chương trình. Tại buổi tọa đàm, các Nghiên cứu sinh từ Khóa 3 đến Khóa 5 sẽ trình bày kết quả nghiên cứu, nhận ý kiến phản biện từ các chuyên gia, các nhà khoa học, hoàn thiện bài báo để gửi đăng tạp chí quốc tế có uy tín. Đây cũng là điều kiện cần để các nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án tại E-PhD.  

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, chương trình rất mong các anh, chị đồng nghiệp và các bạn xác nhận tham dự bằng cách đăng ký theo form dưới đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx2-VXnpmLtnoVMkVMngZmMoMckNxF_Sy-hRjpnuezNONS7w/viewform

Các anh, chị đồng nghiệp và các bạn có thể chia sẻ thư mời này đến các anh, chị khác có cùng mối quan tâm.