Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo … Đọc tiếp Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)