(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo số 6 về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết của sinh viên, NCS do dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả không để dịch bùng phát, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây!

Thong bao so 6.pdf