(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 phương thức xét tuyển theo kết quả thi TN THPT năm 2022 và phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022