(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD

Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Đặng Trung Chính – Khoá 5 vào sáng 29/05/2024 tại phòng 1501, Nhà A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.    Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các thầy cô trong ban chuyên môn gồm: PGS.TS. Lê Quang Cảnh – Thường trực Ban Chuyên môn; các thành viên của Ban Chuyên môn: PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng – Viện PTBV, PGS.TS. Lê Thanh Hà – Khoa Kinh tế học, TS. Lương Thái Bảo – Viện Ngân hàng- Tài chính, TS. Nguyễn Hoàng Linh – Khoa Marketing.

Tại buổi sinh hoạt NCS Đặng Trung Chính (E-PhD5), Chuyên ngành Kinh tế học trình bày đề tài luận án: Spatio-temporal dependence of corruption in Vietnam.

NCS Đặng Trung Chính (E-PhD5) trình bày tại buổi sinh hoạt

Đề tài Spatio-temporal dependence of corruption in Vietnam tập trung vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tham nhũng từ góc độ sự phụ thuộc không gian-thời gian (spatio-temporal approach). Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng lý thuyết ecological complexity theory để giải thích bản chất thay đổi liên tục giữa các khu vực cũng như thời kỳ của tham nhũng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, với nguồn lực hạn chế, các cơ quan có thẩm quyền nên xây dựng các chiến lược dựa trên đặc thù của từng khu vực và thời kỳ để có thể đạt được hiệu quả tối ưu.

Đây là hoạt động nhằm bảo đảm duy trì môi trường trao đổi học thuật, giúp NCS học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu với các nhà khoa học và NCS khác. Buổi sinh hoạt đã diễn ra với không khí thảo luận rất sôi nổi.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Bài và ảnh: Viện PTBV