(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD

Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Phạm Thu Vân – Khoá 5, Chương trình EPhD vào chiều ngày 22/03/2024 tại phòng 1501, Nhà A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các thầy cô trong ban chuyên môn gồm: PGS.TS. Lê Quang Cảnh – Thường trực Ban Chuyên môn; các thành viên của Ban Chuyên môn: GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Viện PTBV, PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng – Viện PTBV, PGS.TS. Lê Thanh Hà – Khoa Kinh tế học, PGS.TS. Nguyễn Công Thành và các nghiên cứu sinh của chương trình.

Tại buổi sinh hoạt NCS Phạm Thu Vân (E-PhD5), Chuyên ngành Kinh tế học trình bày đề tài luận án: Impacts of credit access and innovation on firm performance in Vietnam.

NCS Phạm Thu Vân (E-PhD5) trình bày tại buổi sinh hoạt

Trong buổi sinh hoạt, NCS Phạm Thu Vân (E-PhD5), giới thiệu tóm tắt về đề tài. Đề tài sử dụng bộ dữ liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam giai đoạn 2007-2015 để nghiên cứu về tác động của tiếp cận tài chính và đổi mới sáng tạo tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả ban đầu đã tìm ra quan hệ tác động dương giữa tiếp cận tài chính và năng suất lao động của doanh nghiệp, đo lường bởi sản lượng mỗi nhân công tạo ra. Đồng thời, tác giả cũng tìm ra mối quan hệ cùng chiều giữa đổi mới sáng tạo và doanh thu và giá trị tăng thêm của doanh nghiệp, trong đó, tác động đến chủ yếu từ việc doanh nghiệp thực hiện cải thiện các quy trình, công nghệ sẵn có trong doanh nghiệp.

Đây là hoạt động nhằm bảo đảm duy trì môi trường trao đổi học thuật, giúp NCS học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu với các nhà khoa học và NCS khác. Buổi sinh hoạt đã diễn ra với không khí thảo luận rất sôi nổi.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Bài và ảnh: Viện PTBV