(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD

Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Bùi Thị Thanh Mai – Chương trình EPhD vào chiều ngày27/12/2023 tại phòng 1501, Nhà A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các thầy cô trong ban chuyên môn gồm: PGS.TS. Lê Quang Cảnh – Thường trực Ban Chuyên môn; các thành viên của Ban Chuyên môn: GS.TS.Nguyễn Thị Tuyết Mai, TS. Trương Tuấn Anh, PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng, TS. Lương Thái Bảo, PGS.TS. Vũ Huy Thông, TS. Nguyễn Hoàng Linh – Khoa Marketing

Tại buổi sinh hoạt, NCS Bùi Thị Thanh Mai được hướng dẫn bởi TS. Vũ Tuấn Anh đã trình bày đề tài: “Compassion and Sustainable Decision Making of Key Leaders in SMEs and Startups”. 

NCS. Bùi Thị Thanh Mai (EPhD3) trình bày tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, NCS đã giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu, đó là Tình trạng sản xuất kinh doanh hiện nay trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp có tác động to lớn đến môi trường, xã hội. Do đó, để hướng đến một xã hội với điều kiện sinh thái môi trường tốt đẹp hơn cho nhiều thế hệ sau, việc ra quyết định bền vững trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bài nghiên cứu này đã tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến việc ra quyết định bền vững, trong đó lòng trắc ẩn đóng vai trò trung gian giữa đạo Phật thúc đẩy việc ra quyết định bền vững. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã phát hiện ra tác động tiêu cực của kinh nghiệm khó khăn cấp tính trong cuộc sống của các nhà lãnh đạo chủ chút có tác động tiêu cực đến việc ra quyết định bền vững trong kinh doanh. Những kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách có cơ sở để đưa ra những kế hoạch cho việc xây dựng và lựa chọn các lãnh đạo chủ chốt trong các chương trình và dự án kinh tế bền vững.

Trong quá trình nghiên cứu luận án của mình, NCS Bùi Thị Thanh Mai đã xuất bản hai bài báo công bố quốc tế:

1. Mai, B. T. T., Dung, T. M., & Anh, V. T. (2023). Measurement of hard-life experiences through the psychological sense: the SEM approach. Journal of International Economics and Management, 23(2), 45-62. https://doi.org/10.38203/jiem.023.2.0069
2. Mai, B. T. T., Mai, L. T. T., Hung, N. V., & Anh, V. T. Key leaders’ sustainable decision making: The roles of key leaders’ sustainability mindset. Business Strategy & Development. https://doi.org/10.1002/bsd2.322

Đây là hoạt động nhằm bảo đảm duy trì môi trường trao đổi học thuật, giúp NCS học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu với các nhà khoa học và NCS khác. Việc tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học tại bộ môn là trách nhiệm của nghiên cứu sinh và là một trong những điều kiện để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tiến sĩ.

Buổi sinh hoạt đã diễn ra với không khí thảo luận thẳng thắn và có tính xây dựng.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Bài và ảnh: Viện PTBV