(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Seminar Modest improvement in governance led to increased public trust and effective COVID-19 response: Evidence from 2020 PAPI Survey

Chiều ngày 28/04/2021, Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Modest improvement in governance led to increased public trust and effective COVID-19 response: Evidence from 2020 PAPI Survey”.

Chị Đỗ Thanh Huyền Chuyên gia phân tích chính sách trong quản trị và tham gia tại Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Tham dự buổi tọa đàm, về phía khách mời đồng thời là người thuyết trình phía ban chuyên môn E-PHD có PGS.TS. Lê Quang Cảnh, PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng; cùng các nghiên cứu sinh của E-PHD và các đại biểu có quan tâm.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại Tọa đàm, Chị Huyền có chia sẻ về nội dung “Modest improvement in governance led to increased public trust and effective COVID-19 response: Evidence from 2020 PAPI Survey”

Sau chia sẻ của tác giả, các khách mời tham gia và các nghiên cứu sinh E-PHD tham gia thảo luận và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung tọa đàm.

Buổi tọa đàm nằm trong chuỗi các buổi tọa đàm của chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong năm 2021. Mục tiêu của các buổi hội thảo này hướng đến các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên ngành khác trong khoa học xã hội. Chuỗi tọa đàm này là nền tảng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, kết nối và hợp tác.

Bài và ảnh: Viện phát triển bền vững.