(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm khoa học: Are co-opted boards socially responsible?

Chiều ngày 10/12/2021, Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tiêu đề: “Are co-opted boards socially responsible

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm, về phía khách mời đồng thời là người trình bày có  NCS. Hoàng Việt Huy – Khoa Kinh doanh Nông nghiệp và Thương mại, Đại học Lincoln, New Zealand, đồng thời là giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; TS. Hoàng Khánh – giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Về phía ban chuyên môn E-PHD có GS.TS. Nguyễn Văn Thắng, PGS.TS. Lê Quang Cảnh, PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng, TS. Bạch Ngọc Thắng, các nghiên cứu sinh của E-PHD và các đại biểu có quan tâm tham dự online.

Tại buổi Tọa đàm, diễn giả chia sẻ về nội dung “Are co-opted boards socially responsible”. Theo đó, NCS. Hoàng Việt Huy sử dụng số liệu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ để trả lời cho câu hỏi là liệu một hội đồng quản trị có nhiều thành viên được bổ nhiệm sau khi CEO nhận nhiêm sở có trách nhiệm xã hội cao hơn hay không?

Sau chia sẻ của tác giả, các khách mời tham gia và các nghiên cứu sinh E-PHD tham gia thảo luận và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung tọa đàm.

Buổi tọa đàm nằm trong chuỗi các buổi tọa đàm của chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong năm 2021. Mục tiêu của chuỗi tọa đàm là hướng đến các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên ngành khác trong khoa học xã hội. Chuỗi tọa đàm này là nền tảng cho giảng viên và các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng, kết nối và cộng tác nghiên cứu

 Bài và ảnh: Viện phát triển bền vững.