(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

(Sách chuyên khảo) VIỆC LÀM VÀ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRẺ: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Ngày 10/7/2020, Cuốn sách “Việc làm và gia nhập thị trường lao động của giới trẻ” Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam” đã được chính thức ra mắt bởi tập thể tác giả trong nhóm nghiên cứu được tài trợ bới Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

Việc làm của lao động trẻ đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, của gia đình và xã hội. Nguồn lao động trẻ vừa có sức khỏe, kiến thức là nguồn lực quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa đất nước trong một nền kinh tế mở và hội nhập sâu rộng. Sự gắn kết thành công của giới trẻ với thị trường lao động không những mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi cá nhân mà còn mang lại lợi ích xã hội to lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong bối cảnh lao động và số lượng việc làm mới tạo ra đang có biểu hiện chững lại, số lượng lao động trẻ tham gia vào nguồn lao động vẫn tăng lên, giải quyết việc làm và việc làm có chất lương cho giới trẻ trên thị trường lao động càng trở nên cấp bách.

Cuốn sách “Việc làm và gia nhập thị trường lao động của giới trẻ” Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức về lý luận, thực tiễn và chính sách giúp lao động trẻ gắn kết thành công với thị trường lao động và đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời cung cấp những kiến thức chuyên sâu liên quan tới việc kết nối và quá trình dịch chuyển từ nhà trường tới thị trường lao động, năng lực việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đào tạo quá mức, hay đặc điểm việc làm của giới trẻ trên thị trường lao động. Những phân tích trong từng nội dung này được triển khai từ cơ sở lý luận đến thực tiễn và có gợi ý chính sách tương ứng phù hợp.

Cuốn sách này được hoàn thành là kết quả của sự nỗ lực từ tập thể tác giả trong nhóm nghiên cứu được tài trợ bới Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Các tác giả tham gia biên soạn gồm: TS. Bạch Ngọc Thắng (Đồng chủ biên), PGS.TS. Lê Quang Cảnh (Đồng chủ biên); TS. Vũ Hoàng Đạt, TS. Lý Đại Hùng, TS. Nguyễn Việt Hưng và Ths. Trần Ngọc Diệp.

TS. Bạch Ngọc Thắng (Đồng chủ biên), PGS.TS. Lê Quang Cảnh (Đồng chủ biên) ký tặng sách

Cuốn sách gồm có 8 chương, đề cập tới những nội dung cơ bản trong nghiên cứu về giáo dục, việc làm và gia nhập thị trường lao động của giới trẻ. Tuy nhiên, cuốn sách này chưa thể đề cập hết những khía cạnh việc làm của giới trẻ cũng như không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn. Tập thể tác giả hoan nghênh sự góp ý, chia sẻ và khích lệ của các nhà khoa học, đồng nghiệp và đông đảo bạn đọc để có thẻ hoàn thiện trong nghiên cứu và cuất bản tiếp theo.

Mục lục và Chương 1 cuốn sách

Một số hình ảnh ký tặng sách:

Bài và ảnh: Viện PTBV