(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Anh, chuyên ngành Kinh tế học (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ

Ngày 11/7/2022, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Anh , chuyên ngành Kinh tế học (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với đề tài luận án: “Social status, social norms and bribe-giving behaviors of citizens in Vietnam”.

 

Luận án tiến sỹ được hướng dẫn khoa học bởi PGS. TS. Lê Quang Cảnh- Phó Viện trưởng Viện Phát triển bền vững, trường Đại học Kinh tế quốc dân và PGS.TS. Phạm Ngọc Linh- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Buổi lễ có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, trong đó gồm GS. TS. Nguyễn Văn Thắng, PGS.TS. Lê Ba Phong, TS. Đặng Quang Vinh, TS. Đặng Quốc Việt,  PGS.TS. Cao Đinh Kiên, PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, cơ quan công tác, bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Phương Anh trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

NCS. Nguyễn Phương Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Tiếp đó, NCS Nguyễn Phương Anh đã trình bày những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng. Qua nghiên cứu, kết quả thực nghiệm tại Việt Nam khẳng định tác động của vị thế xã hội và các chuẩn mực xã hội, văn hoá đến hành vi tham nhũng. Nghiên cứu chi ra những người có trình độ học vấn cao thường có xu hướng ít chấp nhận và dung túng cho hành vi tham nhũng. Tương tự, những người nghèo và thất nghiệp cũng ít có xu hướng đưa hối lộ hơn. Ngoài ra, người dân sống trong các cộng đồng chống tham nhũng mạnh và các khu vực nông thôn ít có xu hướng đưa hối lộ. Những kết quả thực nghiệm này đã làm sáng tỏ những vướng mắc trong việc hoạch định chính sách chống tham nhũng và góp phần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp chống tham nhũng trên mọi mặt văn hoá-xã hội-kinh tế ở các quốc gia mới nổi như Việt Nam.

Trong đề tài luận án tiến sĩ của mình, NCS Nguyễn Phương Anh đã nghiên cứu mối quan hệ giữa vị thế xã hội, chuẩn mực xã hội và hành vi tham nhũng dưới góc độ cá nhân. Nội dung luận án nghiên cứu tác động của vị thế xã hội với ba khía cạnh chính: trình độ học vấn, tình trạng việc làm, tình trạng kinh tế và các chuẩn mực xã hội đến xác suất chấp nhận và hành vi đưa hối lộ của công dân khi tiếp cận các dịch vụ hành chính và dịch vụ công cộng.

Những kết quả chính của luận án đã được công bố trong 02 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có 01 bài báo trên các tạp chí ISI/Scopus.

NCS. Nguyễn Phương Anh và các thành viên Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của NCS Nguyễn Phương Anh. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã tiến hành họp kín, với kết quả 6/6 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành. GS. TS. Nguyễn Văn Thắng thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Phương Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Trước khi kết thúc buổi lễ, NCS Nguyễn Phương Anh đã phát biểu gửi lời tri ân tới Viện Sau Đại học, Viện PTBV, các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình vì đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS có thể bảo vệ luận án thành công và đạt được học vị tiến sĩ.

NCS. Nguyễn Phương Anh và Thầy hướng dẫn

NCS Nguyễn Phương Anh và các Thầy/Cô, NCS chương trình Tiến sĩ Bằng tiếng Anh

NCS. Nguyễn Phương Anh chụp ảnh cùng các Thầy/Cô 

Bài và ảnh: Viện PTBV