(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Ngọc, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ

Ngày 12/9/2022, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Ngọc, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với đề tài luận án: “Dynamics of knowledge sharing in professional service teams”.

 Luận án tiến sỹ được hướng dẫn khoa học bởi PGS. TS. Phan Thị Thục Anh – trường Đại học VIN.

Buổi lễ có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, trong đó gồm PGS.TS. Lê Trung Thành, PGS.TS. Lê Hiếu Học, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng, TS. Phạm Thị Kim Ngọc, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, PGS. TS. Lê Ba Phong, và PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, cơ quan công tác, bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Lê Trung Thành  – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Lan Ngọc trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

PGS.TS. Lê Trung Thành – Chủ tịch Hội đồng

Tiếp đó, NCS Nguyễn Lan Ngọc đã trình bày những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng.

NCS. Nguyễn Lan Ngọc trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Trong đề tài luận án tiến sĩ của mình, NCS Nguyễn Lan Ngọc đã nghiên cứu về sự thay đổi của hoạt động chia sẻ tri thức giữa các thành viên trong nhóm kiểm toán bao gồm loại tri thức, động lực chia sẻ, và cơ chế chia sẻ. Qua nghiên cứu, luận án đã có những đóng góp về lý thuyết cũng như thực tiễn quản trị trong các nhóm dự án.

Những kết quả chính của luận án đã được công bố trong 02 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI/Scopus.

NCS. Nguyễn Lan Ngọc và các thành viên Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của NCS Nguyễn Lan Ngọc. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã tiến hành họp kín, với kết quả 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành. PGS.TS. Lê Trung Thành thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Lan Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Trước khi kết thúc buổi lễ, NCS Nguyễn Lan Ngọc đã phát biểu gửi lời tri ân tới Viện Sau Đại học, Viện PTBV, giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình vì đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS có thể bảo vệ luận án thành công và đạt được học vị tiến sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

NCS. Nguyễn Lan Ngọc và Giáo viên hướng dẫn

Lãnh đạo Viện PTBV chúc mừng NCS Nguyễn Lan Ngọc

NCS. Nguyễn Lan Ngọc chụp ảnh cùng các Thầy/Cô, đồng nghiệp

Bài và ảnh: Viện PTBV