(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Lê Thuỳ Dương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ)

Sáng 30/6/2024, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thuỳ Dương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với đề tài luận án: “Transmission of CSR practices and values in buyer-supplier relationships: A study of garment companies in Vietnam”.

Luận án tiến sỹ được hướng dẫn khoa học bởi hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng, và hướng dẫn 2: TS. Đinh Lê Hải Hà – trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Buổi lễ có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, trong đó gồm PGS.TS. Tạ Văn Lợi, PGS.TS. Lê Thái Phong; PGS.TS. Phan Chí Anh, TS. Ngô Vi Dũng, PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng, TS. Trần Huy Phương và PGS.TS. Đoàn Ngọc Thắng.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, cơ quan công tác, bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Tạ Văn Lợi – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Lê Thuỳ Dương trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

PGS.TS. Tạ Văn Lợi  – Chủ tịch Hội đồng

Tiếp đó, NCS Lê Thuỳ Dương đã trình bày những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng.

NCS. Lê Thuỳ Dương trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Trong đề tài luận án tiến sĩ của mình, NCS Lê Thuỳ Dương đã nghiên cứu về “Transmission of CSR practices and values in buyer-supplier relationships: A study of garment companies in Vietnam”. Luận án này đã có ba đóng góp quan trọng về mặt lý thuyết cho các tài liệu hiện có như sau: Thứ nhất, khác với cách tiếp cận dựa trên sự tuân thủ truyền thống để diễn giải sự truyền tải CSR của người mua-nhà cung cấp (Ayuso và cộng sự, 2013; Ciliberti và cộng sự, 2011; Stekelorum và cộng sự, 2019), luận án này đã ủng hộ việc học tập- quan điểm dựa trên công nhận sự tham gia chủ động của các nhà cung cấp (Hultman & Elg, 2018) và mô tả các phương thức truyền tải CSR riêng biệt trong các mối quan hệ này; Thứ hai, trong khi nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào việc truyền tải các thực hành CSR, luận án này đã nhấn mạnh những tác động đáng kể hơn của việc truyền tải các giá trị CSR. Việc truyền tải như vậy có thể dẫn đến những thay đổi cơ bản trong khung giá trị của nhà cung cấp, thúc đẩy kết quả CSR bền vững và lâu dài hơn. Thật vậy, nghiên cứu này đã phát triển một lý thuyết về các cơ chế và tiền đề cho việc tìm hiểu các giá trị CSR trong việc truyền tải CSR song phương giữa người mua và nhà cung cấp. Thứ ba, trong khi các nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực này đã điều tra các yếu tố hỗ trợ và rào cản khác nhau đối với việc truyền tải CSR trong mối quan hệ giữa người mua và nhà cung cấp, chẳng hạn như áp lực chuỗi cung ứng, quyền hạn, nhận thức về CSR hoặc chi phí giám sát (Baden và cộng sự, 2009; Ciliberti và cộng sự ., 2010; Lee và cộng sự, 2017; Walker và cộng sự, 2008; Welford & Frost, 2006), luận văn này sử dụng các lý thuyết học tập liên tổ chức, đã xem xét các yếu tố ở cấp độ công ty và liên công ty ảnh hưởng đến việc học tập CSR thực tiễn và giá trị trong mối quan hệ người mua-nhà cung cấp, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng hàng may mặc có sự tham gia của các nhà cung cấp ở các nước đang phát triển. Những phát hiện chính đã chỉ ra rằng đặc điểm của người mua và nhà cung cấp có thể tác động đáng kể đến kết quả học tập CSR. Cụ thể, các nhà cung cấp có hiệu quả tài chính mạnh mẽ và việc người mua sử dụng quyền lực cưỡng chế và kỹ thuật kiểm soát có thể nâng cao việc học các thực hành CSR, trong khi hiệu quả kinh doanh của người mua và các kỹ thuật CSR hợp tác tác động tích cực đến việc học các giá trị CSR, trong khi quyền lực cưỡng chế có tác động tiêu cực. Do đó, những phát hiện này có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình học tập CSR trong môi trường chuỗi cung ứng phức tạp.

Những kết quả chính của luận án đã được công bố trong bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI/Scopus.

NCS. Lê Thuỳ Dương và các thành viên Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của NCS Lê Thuỳ Dương. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã tiến hành họp kín, với kết quả 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành. PGS.TS. Tạ Văn Lợi thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Lê Thuỳ Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Trước khi kết thúc buổi lễ, NCS Lê Thuỳ Dương đã phát biểu gửi lời tri ân tới Viện Sau Đại học, Viện PTBV, giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình vì đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS có thể bảo vệ luận án thành công và đạt được học vị tiến sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

NCS. Lê Thuỳ Dương và Giáo viên hướng dẫn

NCS. Lê Thuỳ Dương và các Thầy/Cô, NCS chương trình Tiến sĩ Bằng tiếng Anh

Bài và ảnh: Viện PTBV