(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Hoàng Lê An, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ

Ngày 31/10/2023, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hoàng Lê An, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình tiến sỹ bằng tiếng Anh) với đề tài luận án: “Team collective voice and its roles in promoting team innovative performance”.

Luận án tiến sỹ được hướng dẫn khoa học bởi TS. Trần Huy Phương – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và PGS. TS. Phan Thị Thục Anh – trường Đại học VIN.

Buổi lễ có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, trong đó gồm GS.TS. Phạm Hồng Chương, TS. Ngô Vi Dũng, PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam, PGS.TS. Lê Thái Phong, TS. Nguyễn Lan Ngọc, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc, và PGS. TS. Lê Anh Tuấn.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, cơ quan công tác, bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Phạm Hồng Chương – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Hoàng Lê An trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.       GS.TS. Phạm Hồng Chương – Chủ tịch Hội đồng

Tiếp đó, NCS Hoàng Lê An đã trình bày những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng.

NCS. Hoàng Lê An trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Trong đề tài luận án tiến sĩ của mình, NCS Hoàng Lê An đã nghiên cứu về tiếng nói chung của tập thể của nhóm – sự thể hiện quan điểm, ý tưởng, đề xuất hoặc ý kiến được chia sẻ của một nhóm làm việc với quản lý cấp cao hơn, với các nhóm hoặc cá nhân khác trong tổ chức nhằm thay đổi và cải thiện thực trạng tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. Qua nghiên cứu, luận án đã khẳng định được tầm quan trọng của tiếng nói chung của tập thể của nhóm đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển và thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của các nhóm. Luận án đã có những đóng góp mới về cả lý thuyết thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu về tiếng nói của nhân viên và hành vi tổ chức.

Những kết quả chính của luận án đã được công bố trong 02 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI/Scopus.

NCS. Hoàng Lê An và các thành viên Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của NCS Hoàng Lê An. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã tiến hành họp kín, với kết quả 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành. GS.TS. Phạm Hồng Chương thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Hoàng Lê An đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Trước khi kết thúc buổi lễ, NCS Hoàng Lê An đã phát biểu gửi lời tri ân tới Viện Sau Đại học, Viện PTBV, giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình vì đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS có thể bảo vệ luận án thành công và đạt được học vị tiến sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

NCS. Hoàng Lê An và Giáo viên hướng dẫn

NCS Hoàng Lê An và các Thầy/Cô, NCS chương trình Tiến sĩ Bằng tiếng Anh

NCS. Hoàng Lê An chụp ảnh cùng các Thầy/Cô, đồng nghiệp

Bài và ảnh: Viện PTBV