(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh (E-PhD)

1- Quản trị kinh doanh (E-PhD)

STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
 

1

Transmission of CSR practices and values in buyer-supplier relationships: A study of garment companies in Vietnam Lê Thùy Dương
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

TS. Đinh Lê Hải Hà

30/06/2024
2 From uncertainty to impulsive buying: The roles of unmindfulness and afterlife beliefs Nguyễn Vân Anh
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng 30/06/2024
3 Compassion and Sustainable Decision Making of Key Leaders in SMEs and Startups Bùi Thị Thanh Mai
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
TS. Vũ Tuấn Anh  
4
Coping with institutional logics: A study of returnee entrepreneurs in Vietnam
Bùi Cẩm Vân
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu 27/04/2024
5 Team collective voice and its roles in promoting team innovative performance Hoàng Lê An
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
TS. Trần Huy Phương
PGS.TS. Phan Thị Thục Anh
31/10/2023
6 An investigation into the logic of artisan product innovation: An institutional logics perspective Nguyễn Văn Đại
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
TS. Nguyễn Quỳnh Hoa
30/10/2023
7 The impact of academic quality on non-positive student engagement in higher education Phạm Thị Kim Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Vũ Trí Dũng 16/07/2023
8 Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam Nguyễn Quang Khải
Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc
GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 05/01/2023
9 Exposure to internet content and formation of green consumption behavioural intention among generation Yers in Vietnam Đỗ Thanh Long
Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng 05/10/2022
10 Dynamics of knowledge sharing in professional service teams Nguyễn Lan Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phan Thị Thục Anh 12/09/2022
11 The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors Lê Thị Thu Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng 26/04/2022
12
Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: Transaction cost and rational choice perspectives
Hoàng Phương Dung
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Vũ Huy Thông 28/05/2021

 

Chuyên ngành Kinh tế học

 

STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
 

1

Optimal economic restructuring for reducing carbon emission intensity Bùi Thị Hoàng Mai
Học viện Chính sách và Phát triển
PGS.TS. Lê Quang Cảnh 29/12/2022
2 Social Status, Social norms and Bribe-giving behaviors of citizens in Vietnam Nguyễn Phương Anh
ĐH Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Lê Quang Cảnh
PGS.TS. Phạm Ngọc Linh
11/07/2022