(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 53 năm 2022 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 NĂM 2022
(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/12/2022

08h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Hội CCB, Hội SV, Bí thư ĐTN, Trưởng ban TTND, Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TTPC, P.TCKT, P.QTTB, P.QLĐT, P.QLKH, V.ĐTSĐH và các đ/c: Thu, Dinh (VP.Đ-ĐT); Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Trưởng đoàn kiểm tra

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022. Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan (theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra).

Trưởng đoàn kiểm tra

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị tổ chức Livestream tư vấn tuyển sinh giới thiệu thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV) và các thành viên Ban thường trực công tác TVTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XXXVI (2022-2024) về việc giới thiệu nhân sự là người học tham gia Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c; Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) cùng các đ/c trong BCH Đoàn trường.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/12/2022

09h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Hội CCB, Hội SV, Bí thư ĐTN, Trưởng ban TTND, Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TTPC, P.TCKT, P.QTTB, P.QLĐT, P.QLKH, V.ĐTSĐH và các đ/c: Thu, Dinh (VP.Đ-ĐT); Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Trưởng đoàn kiểm tra

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn, các đơn vị liên quan tới đào tạo Sau đại học và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ kiểm toán nội bộ báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Tuyên (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu, Hoàng (P.QLĐT); Chi, Đặng Hà (P.TCKT); Thành, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Vinh, Nga (TT.ĐTTX); Quang, Oanh (K.ĐHTC); Thủy (TT.UDCNTT), và các thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ KTNB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Đức, Thắng (TT.NNKT); Thùy (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội Sinh viên báo cáo kế hoạch tổ chức ngày lễ truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và các đồng chí trong Ban thư ký HSV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị tổng kết công tác Kiểm định và Xếp hạng đại học. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Tuấn (ĐTN); Dong (Hội CCB); (Hoa – K.KHQL); Nhân (HSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Giảng viên, chuyên viên, nhân viên đã tham gia công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế, Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, Kinh tế học, Quản trị Marketing, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế và quản lý đô thị, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị nhân lực và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/12/2022

08h00

Hội thảo khoa học Quốc tế về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính lần thứ 5 (ICFAA 2022). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng toàn thể CBGV Viện Kế toán – Kiểm toán, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, và các nhà khoa học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

08h30

Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động Phòng Quản lý khoa học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng, toàn thể CBVC và người lao động P.QLKH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tập thể lãnh đạo về kế hoạch bổ sung thành viên Hội đồng Trường Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp thạc sĩ năm 2022 – Thạc sĩ Điều hành cao cấp. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa, Thùy Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐHchuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Ngắn hạn năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các các đơn vị liên quan tới đào tạo ngắn hạnh và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/12/2022 

08h00

Họp bước 1 Quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị bước 2 Quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy trường – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng các đơn vị thuộc trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị bước 3 Quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng); Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng (bước 4). Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Thành viên HĐT là viên chức của Trường, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban TVCĐ trường; Bí thư ĐTN trường là viên chức, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư chi bộ hoặc Bí thư Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, Trưởng, phó đơn vị thuộc trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Trưởng, phó bộ môn và tương đương, giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, chuyên viên chính, thư viện viên chính và tương đương.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị bước 5 thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu Phó Hiệu trưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Truòng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị

16h15

Lễ Bế mạc Giải Bóng đá nữ truyền thống năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Hiền, Hải (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX

BM.GDTC chuẩn bị

16h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 chương trình E-BBA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/03/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra chương trình E-BBA & E-BDB năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 117/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/03/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 30/12/2022

08h00

Hội nghị đại biểu cấp Trường giới thiệu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng trường là viên chức, BCH Đảng ủy trường, Thường vụ Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN trường là viên chức, Chủ tịch HCCB, Bí thư Đảng bộ bộ phận/Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, chủ tịch Công đoàn bộ phận và các đồng chí có giấy triệu tập.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

11h00

Hội nghị liên tịch Tập thể lãnh đạo Trường và Đảng ủy về công tác bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị đại biểu cấp Trường lần 2 bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2022 Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng trường là viên chức, BCH Đảng ủy Trường, Thường vụ Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN trường là viên chức, Chủ tịch HCCB, Bí thư Đảng bộ bộ phận/bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và các đồng chí có giấy triệu tập.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Chia tay viên chức nghỉ hưu năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB) và Trưởng các đơn vị chức năng, Thường vụ Công đoàn Trường, lãnh đạo các đơn vị và chủ tịch công đoàn bộ phận có viên chức nghỉ hưu năm 2022, viên chức nghỉ hưu năm 2022 và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 31/12/2022

   

Chủ Nhật 01/01/2023

   

Thông báo  

– 14h30 thứ Tư ngày 28/12/2022: Tổ chức buổi tư vấn thông tin học bổng SEED của Chính phủ Canada và các chương trình trao đổi cho sinh viên Trường ĐH KTQD. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT), cùng các sinh viên quan tâm. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo B101 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Hai ngày 26/12/2022: NCS. Tô Thị Hồng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00, thứ Tư ngày 28/12/2022: NCS. Lê Thị Xuân Hương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 13h30, thứ Năm ngày 29/12/2022: NCS. Bùi Thị Hoàng Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Optimal Economic Structure for Reducing Carbon Emission Intensity”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (bằng tiếng Anh), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Năm ngày 29/12/2022: NCS. Nguyễn Đăng Học bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
16h00, thứ Năm ngày 29/12/2022: NCS. Phouthalath Xayyalath bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Development of Commercial Agriculture in Lao PDR: A case study of Savannakhet Province”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, mã số: 9620115. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: