(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 52 năm 2023 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2023
(Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 25/12/2023

07h30

Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K62 (Khối 5). Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, K.TKT và sinh viên Khối 5.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Gặp mặt và tri ân cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (Chủ tịch CĐT); Dong (Hội CCB); Tuấn (ĐTN); Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB), Đại diện đơn vị có CB,VC nghỉ hưu, CB,VC nghỉ hưu năm 2023.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC);  Nghĩa (P.TT); Thành (P.QLKH); Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT);  Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV); Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp chuẩn bị công tác tổ chức Lễ công bố Tạp chí Kinh tế và Phát triển gia nhập danh mục Scopus. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB) và các CBVC Tạp chí KT&PT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

15h00

Công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý và bổ nhiệm chức danh GS.PGS năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), BCH Đảng ủy, thành viên HĐT, cùng các đ/c:  Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB), Tập thể lãnh đạo đơn vị, bộ môn, viên chức được bổ nhiệm chức danh quản lý, chức danh GS – PGS và các đồng chí quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét, thi và công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ; và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức VLVH, năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 874/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/8/2023 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị: V. KT-KT; K.QTKD, Khoa Luật.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h50

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập đại học hình thức VLVH, đợt 2 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2023, và Quyết định số 575/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/6/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 26/12/2023

07h30

Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K62 (Khối 6). Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, K.BĐS&KTTN, K.MT,BĐKH&ĐT và sinh viên Khối 6.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Seminar: Kỹ năng viết bài báo khoa học hướng tới xuất bản trên tạp chí quốc tế uy tín. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng, Hoàn (P.QLKH); Mai (V.PTBV); các nhóm CBQT, các giảng viên, viên chức trong Trường, nghiên cứu sinh và đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm soát ra vào phòng thi bằng AI và Thi tự luận trên máy tính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Cộng tác viên Truyền thông nội bộ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn), Đ/c Cường (Nguyên Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Tuấn (Bí thư Đoàn thanh niên), Đ/c Nhân (Chủ tịch Hội sinh viên) và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban quản lý Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh để tổng kết giai đoạn thí điểm 2 của Chương trình (2021-2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hưởng, Thắng (V.ĐTSĐH); Cảnh (V.PTBV); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Hội (TC.KT&PT); Long (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12/2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ năm 2023.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ kết nạp Đảng tháng 12 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), Chi ủy 4 CB sinh viên và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 12.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ ĐHCQ, hệ VLVH, hệ Từ xa năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh hệ VLVH, hệ Từ xa năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, K.ĐHTC, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng quy định tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Phượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu “Mua bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô và bộ dữ liệu phân tích chứng khoán” của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà, D.Mai (P.TCKT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Thành (P.QLKH) và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét duyệt tiến độ NCS của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hưởng, Thắng (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Quế (V.NHTC); Lợi (V.TM&KTQT); Hà (K.KHQL); Thông (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

18h00

Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Lãnh đạo các đơn vị chức năng, Viện trưởng, Trưởng khoa, Cố vấn học tập, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban thường vụ Đoàn TN, Hội SV, Sinh viên theo thành phần triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 27/12/2023

07h30

Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K62 (Khối 7). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V. ĐTTT, CLC&POHE, K.Marketing, K.NNKT và sinh viên Khối 7.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về kế hoạch tổ chức hội thảo năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); đại diện lãnh đạo các đơn vị có đăng ký kế hoạch: ĐTN, K.KT&QLNNL, P.QLĐT, TT.UDCNTT, V.TM&KTQT, K.LLCT, V.NH-TC, K.KTH, K.KHQL, K.MT,BĐKH&ĐT, K.Marketing, TT.KN&STXH, K.Luật, K.DL&KS, K.QTKD, V.KT-KT, Tạp chí KT&PT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2022. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2022.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế CLC năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế CLC năm 2023.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022, 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đại diện Bộ GD&ĐT, cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các đồng chí là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, năm 2022, 2023.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học đào tạo, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng Bộ môn, Viện Đào tạo TT CLC & POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Đồ Sơn – Hải Phòng

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
Xe đón đại biểu 09h00 tại sảnh Nhà A1

Thứ Năm 28/12/2023

07h30

Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K62 (Khối 8). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.KT-KT, K.ĐT, V.ĐTQT và sinh viên Khối 8.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn cán bộ Đảng năm 2023 (Phiên thứ 2). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên; Cấp ủy Đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo Hiệu trưởng kết quả kiểm toán nội bộ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB) và Tổ KTNB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ KTNB chuẩn bị tài liệu

11h00

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về công tác thanh toán cho Đơn vị liên kết. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT và các đ/c: Quang, Việt Anh, Oanh (K.ĐHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp Ban Quản lý Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hưởng, Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH) và các thành viên khác trong Ban Quản lý Chương trình Nghiên cứu sau Tiến sĩ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng văn bằng chứng chỉ năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban Phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo, Tuyên (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 28/12/2023

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

10h00 Họp hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với hệ ĐHCQ năm 2023 (đợt tháng 12/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với hệ ĐHCQ năm 2023 Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 30/12/2023

   

Chủ Nhật 31/12/2023

 

   

 

 

 

Thông báo

– 18h00 thứ Năm, ngày 28/12/2023: Tư vấn tuyển sinh trực tuyến Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU tại trường ĐHKTQD. Thành phần: Đ/c Thành, cùng toàn thể CBVC V.ĐTQT và các thí sinh, gia đình quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 18h30 thứ Năm, ngày 28/12/2023: Chương trình “Gala Sắc màu quản lý 2023” Khoa Khoa học Quản lý. Thành phần: Đ/c Hà (K.KHQL), cùng các đại biểu có giấy mời và toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên Khoa Khoa học quản lý. Chủ trì: GS.TS Đỗ Thị Hải Hà, Trưởng Khoa KHQL. Địa điểm: Hội trường A2. K.KHQL chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: