(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 52 năm 2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2022
(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/12/2022

07h30 – 17h00

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 6). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.TM&KTQT, K.Thống kê, K.NNKT và sinh viên Khối 6.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp triển khai công tác chuẩn bị báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Tuấn (ĐTN); Dong (Hội CCB); Ngọc (Ban TTND); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Bảo, Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Thu, Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội đồng chấm giảng và phỏng vấn ứng viên tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022 của các đơn vị: Khoa Marketing, Khoa KTH, Viện TM&KTQT, Viện ĐTTT,CLC&POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 507 Nhà  A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội đồng chấm giảng và phỏng vấn ứng viên tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022 của các đơn vị: Khoa Luật, Khoa BĐS&KTTN, Khoa Toán Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 507 Nhà  A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp trù bị công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người lao động năm 2023. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban TTND, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QTTB, TT.UDCNTT

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Họp tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người lao động năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Thường vụ CĐT, Trưởng Ban TTND, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban Nữ công, cùng Trưởng các đơn vị trong toàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng văn bằng, chứng chỉ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Thắng, Tuấn Anh, Nhung (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/12/2022

07h30

Lễ khai mạc Giải Bóng đá Nữ truyền thống năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Hiền, Hải (BM.GDTC); Tuấn (ĐTN) và Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường; Vận động viên các đơn vị tham gia giải và các viên chức quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX

BM.GDTC chuẩn bị

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Đào tạo liên tục về việc nhận xét đánh giá viên chức quản lý hết nhiệm kỳ công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng tập thể lãnh đạo mở rộng của Trung tâm và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng nhận xét đánh giá đối với viên chức quản lý hết nhiệm kỳ công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Gặp măt các thế hệ CBGV, sinh viên tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đồng chí có giấy mời và toàn thể Hội viên Hội CCB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

11h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng),Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy  (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h00

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng các thành viên của Đảng ủy năm 2022 và công tác tổ chức cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020,2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các đồng chí là Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2020, 2021.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn CEO. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 21/12/2022

07h30 – 17h00

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 8). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, K.DL-KS, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KHQL, V.ĐTQT và sinh viên Khối 8.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TKTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, lãnh đạo các Khoa /Viện, GV tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa, các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường cho ý kiến về đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TBND, TBNS chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng rà soát và xét thôi học cho sinh viên hệ VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 569/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 5 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD- ngày 13/12/2021 và Quyết định số 702/QĐ-ĐHKTQD- ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 5 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 22/12/2022 

08h00

Hội nghị hướng dẫn các đơn vị xây dựng KPI cho khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác, Trưởng/Phó các đơn vị chức năng, đơn vị dịch vụ hỗ trợ, mỗi đơn vị cử 2 viên chức được giao thực hiện xây dựng KPI cho đơn vị.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp tổng kết công tác phòng chống tham nhũng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (Ban TTND); Dũng, Thanh, Hậu (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Hiếu (V.ĐTQT); Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác tự đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các  thành viên Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa ngành Luật kinh tế và Ngân hàng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 5 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 4 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

18h00

Lễ trao Học bổng của Tập đoàn OpenAsia và Phát động Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.TT và CBGV, sinh viên K.MT,BĐKH&ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 23/12/2022

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quốc tế IMD@NEU Khóa 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 871/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/12/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ trao giải thưởng IAV – OLIS năm 2022 cho sinh viên xuất sắc về Bảo hiểm nhân thọ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và toàn thể CBVG, sinh viên Khoa Bảo hiểm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.BH chuẩn bị tài liệu

10h00

Công đoàn Trường báo cáo Lãnh đạo trường về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c Thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Công đoàn trường và đ/c Thu (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/12/2022

   

Chủ Nhật 25/12/2022

   

Thông báo  

– 14h00 thứ Hai ngày 19/12/2022: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới và hoàn thiện một số quy trình nội bộ trong công tác quản lý sinh viên tại Viện Đào tạo TT, CLC & POHE”. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng đại diện các đơn vị: P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, toàn thể CBVC Viện ĐTTT, CLC & POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Ba ngày 20/12/2022: Tiếp và làm việc với Văn phòng Văn hóa Giáo dục – Đại sứ quán CHDCND Lào về công tác tiếp nhận, quản lý lưu học sinh năm học 2022-2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng 610 Tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 12h30 thứ Ba ngày 20/12/2022: Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K61 (Khối 7). Thành phần: Th.S Nguyễn Hoàng Hà (Trưởng phòng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, ĐTN, K.KH-PT, K.BĐS&KTTN, V.CNTT&KTS và sinh viên Khối 7. Chủ trì: Th.S Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng. Địa điểm: Hội trường A2. P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 21/12/2022: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác thanh toán tiền giảng và rà soát học phí của sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE”. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), đ/c Thủy (TT.UDCNTT), đại diện đơn vị P.TCKT, Viện ĐTTT, CLC & POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 18h30 thứ Năm ngày 22/12/2022: Chương trình “Gala Sắc màu quản lý 2022” Khoa Khoa học quản lý. Thành phần: PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà (Trưởng Khoa), cùng các đại biểu có giấy mời và toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên Khoa Khoa học quản lý. Chủ trì: PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà – Trưởng Khoa. Địa điểm: Hội trường A2. K.KHQL chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU kỳ mùa xuân 2023. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTQT, các thí sinh và các đ/c quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng. Địa điểm: Hội trường A2 – B101, B103, B104.

Bảo vệ Luận án

– 15h00 thứ Hai ngày 19/12/2022: NCS. Doãn Thùy Dương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu mức độ thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P502 Nhà A2.

– 16h30 thứ Hai ngày 19/12/2022: NCS. Lê Phan Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi tiêu dùng xanh của người dân Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 14h00 thứ Tư ngày 21/12/2022: NCS. Nguyễn Thu Ngà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của nguồn gốc sản phẩm tới ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD quốc tế), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 17h00 thứ Tư ngày 21/12/2022: NCS. Phan Duy Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ý định chuyển đổi mua từ ngoại tuyến sang trực tuyến B2C tại Việt Nam đối với nhóm hàng điện tử tiêu dùng”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: