(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 52 năm 2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2021
(Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 1).
ONLINE
Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, K.QTKD, K.KH&PT, K.BĐS&KTTN và sinh viên Khối 1.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
TTUDCNTT hỗ trợ

08h30

Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Từ xa, Vừa làm vừa học và ngắn hạn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh (TT.ĐTTX); Việt Anh (K.ĐHTC); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCL); Nghĩa (P.TT); Thìn (TT.ĐTLT); Tuấn Anh (TT. NCTVKT&KD); Lãnh đạo Khoa/Viện; Lãnh đạo các Trung tâm thuộc Khoa/Viện có đào tạo ngắn hạn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT. ĐTTX, K. ĐHTC,  P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm NNKT và Tập thể lãnh đạo mở rộng V.TM&KTQT về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB), Tập thể lãnh đạo mở rộng 2 đơn vị: TT.NNKT và V.TM&KTQT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về dự thảo Đề án. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các Thành viên tổ xây dựng Đề án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp và làm việc với đối tác Dự án Đại học định hướng tạo tác động xã hội. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thắng (TT. KN&STXH) và các trường Đại học đối tác.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h45

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Tập thể lãnh đạo trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TC-KT, P.KT&ĐBCLGD; P.TCCB, P.TT-PC, TT.UDCNTT và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tao.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 21/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 2). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.KT-KT, V.CNTT&KTS, K.KHQL và sinh viên Khối 2.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường Kinh tế và Kinh doanh năm 2021 (ICYREB 2021).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Thanh (P.QLKH); các Tác giả có Giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Học viện Ngân hàng – 12 Chùa Bộc, Hà Nội

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và Tổ chức đảng năm 2021 (Phiên thứ hai). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h45

Triển khai kế hoạch trao bằng đại học chính quy. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Huê (Trạm Y tế); Ngọc (ĐTN); Triệu, Đức, Trần Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT), Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động, năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 3). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, K. Luật, K.NNKT và sinh viên Khối 3.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCL); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp tổng kết đánh giá hoạt động trang web cấp 2 của các đơn vị trực thuộc Trường năm 2021. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thành (P.QLKH); Tuấn (V.CNTT&KTS); Đức (P.CTCT&QLSV); Nghĩa, Long, Tuấn Anh, Thêu, Giầu, Ngọc (P.TT) và các thành viên quản trị website cấp 2 các đơn vị theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc rà soát, đánh giá, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, mở mới CTĐT Chính sách kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐ KH&ĐT), cùng các thành viên trong Hội đồng KH&ĐT và các đ/c: Hưởng, Hưng, Quang, Thắng, Tuấn Anh, Hoà, Minh, Ngân, Liên, Định, Hằng (V.ĐTSĐH).

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về hoàn thiện Quy định tổ chức thi kết thúc học phần và Quy định khảo sát các bên liên quan Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB); Toại, Thắng, Kết, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản lý Đào tạo về công tác Đảm bảo chất lượng, lưu trữ dữ liệu kiểm định và viết chương trình đào tạo, đề cương học phần theo tiêu chuẩn kiểm định. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Huyền (K.MKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hiếu (K.QTKD); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hà (P.CTCT&QLSV); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Xu hướng chuyển dịch thương mại và chuỗi giá trị xanh “. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Huê (Trạm Y tế); Tùng (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Lợi, Hải Hà, Hưng, Thái Hà (V.TM&KTQT) và đại diện PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xây dựng, cập nhật đề cương học phần năm 2021 Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, P.TH, P.TC-KT, Trưởng Khoa/Viện đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp xét công nhận trúng tuyển đại học VLVH (đợt 4, năm 2021). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Thúy (P.TCCB); Quang, Luých, Thanh (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Tổ công tác lựa chọn phương án xây dựng cơ sở 2 của Trường báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét công nhận giá trị chuyển đổi hệ đại học VLVH (đợt 4, năm 2021). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Thúy (P.TCCB); Quang, Luých, Thanh (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xây dựng bộ học liệu chuẩn năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Huyền (K.Marketing); Vân (K.Toán KT); Đức, Thế Anh (K.KTH); Huế (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Thúy (P.TCCB); Hiếu (K.QTKD); Ánh (V.KT-KT); Nam (K.Luật); Ngân (K.KT&QLNNL); Quang, Oanh (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp về Kế hoạch tổ chức sự kiện “Ra mắt cuốn sách ‘Nguyên lý Marketing’ – Philip Kotler & Gary Armstrong và Tọa đàm Kiến tạo giá trị và gắn kết khách hàng trong thời đại số”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.TC-KT, TT.UDCTTT, K.Marketing, Đoàn TN, Trạm Y tế và toàn thể CBVC NXB.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 4). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.ĐTTT, CLC&POHE, K.TKT, K.KTH và sinh viên Khối 4.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.TH, P.TCKT, P.QLKH, TT.UDCNTT; Lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn và các giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT, TT. UDCNTT
chuẩn bị tài liệu

09h00

Làm việc với đại diện tổ chức PUM (Hà Lan) về việc phối hợp tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, P.TH, P.QLKH và CBVC Trung tâm Nghiên cứu TVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm “Vai trò của Chủ tịch Công đoàn trong Hội đồng trường đại học công lập”.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT, TT UDCNTT hỗ trợ tổ chức

14h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng và CBVC V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về Đề án tiếng Anh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Ngọc, Khánh, Loan (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thùy, Trang, Huyền, Diệp (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước, đợt 1 năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hùng (K.Đầu tư); Sơn (K.KH&PT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Ngân (K.KT&QLNNL); Trường (K.MT, ĐT&BĐKH); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 24/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 5). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.NH-TC, K.DL&KS, V.QTKD và sinh viên Khối 5.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30 Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
11h00 Họp Hội đồng văn bằng, chứng chỉ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
13h30 Hội thảo khoa học Quốc tế về Xu hướng chuyển dịch thương mại và chuỗi giá trị xanh.

ONLINE/OFFLINE.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng toàn thể CBGV Viện TM&KTQT, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, và các nhà khoa học quan tâm. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần.

ONLINE/OFFLINE.

Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Tổ công tác xây dựng Mô hình Trường 3 cấp báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về dự thảo Đề án. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các Thành viên tổ xây dựng Đề án theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

– 15h00 thứ Tư, ngày 22/12/2021: NCS. Lê Xuân Thiện bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Kiểm toán hoạt động nâng cao vai trò Kiểm toán nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   

                                    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: